Bondelaget inviterer gruppene fra partiene på Stortinget til møter i Landbrukets Hus. Bakgrunnen for møtene skal være den vedatte stortingsmeldinga "Velkommen til bords" som trekker opp viktige målsettinger for norsk matproduksjon og landbruk.

- Økt matproduksjon basert på norske ressurser står senralt. I lys av dette ønsker Norges Bondelag å drøfte landbrukets utviklingsmuligheter fram mot de kommende jordbruksforhandlingene og stortingsvalget til høsten, heter det i invitasjonen der Bondelaget også åpner for å drøfte andre saker og temaer.

Kontaktperson i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke.