Innspillene fra organisasjonen er en viktig del grunnlaget for hva Norges Bondelags forhandlingsutvalg skal legge vekt på i jordbruksforhandlingene. Forhandlingsutvalget, med bistand og råd fra sekretariatet i Norges Bondelag, legger ned mye tid og energi i jordbruksforhandlingene på vegne av medlemmene. Forhandlingsutvalget må være kjent med medlemmenes synspunkter for å være i stand til å gjøre den jobben de er satt til.

Årets studiehefte har fått navnet Jordbruksoppgjøret 2013 - Nye muligheter!

Frist for høringsinnspill er 15. februar 2013. Les om hvordan høringen foregår  på sidene for lokallag og tillitsvalgte.

Les mer om jordbruksforhandlingene.