Økt WTO-handlingsrom etter tilpassing

Av Ragna Kronstad,
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag ser seg tjent med forslaget om ny modell for markedsordninger for lam og egg for å tilpasse norsk landbruk til WTO-forpliktelser.

Forslaget som styret i Norges Bondelag støtter,  innebærer at det ikke lenger fastsettes målpris på lam i jordbruksavtalen med staten, men av markedsregulator. Denne modellen omtales som volummodellen.

For bønder vil endringer gi samme prisforutsigbarhet som målpris. I volummodellen varsler markedsregulator i god tid varsler om planlagt pris og prisutvikling for påfølgende halvår. Prisen settes ut i fra de samme målsetninger som målpris, altså den pris som jordbruket reelt sett kan ta ut i en stabil markedssituasjon.

Norges Bondelag støtter også at forslag om at markedsordningen for egg omlegges til en volummodell der det er tatt hensyn til de spesielle utfordringene som er i eggproduksjon som for eksempelholdbarhetstid og lagring.

Økt handlingsrom

Endringene bidrar til å gi norsk landbruk økt handlingsrom innen Norges WTO-forpliktelser, som begrenser såkalt handelsvridende støtte (gul støtte) som har et tak på 11, 5  mrd kroner.

Med økt pris- og kostnadsnivå i Norge svekkes handlingsrommet i denne type støtte stadig kraftigere. Den foreslåtte omleggingen vil gi større handlefrihet i videre disponeringer, som økte målpis på andre produkter og økt gul budsjettstøtte. Volummodellen faller, i motsetning til målpris, utenfor WTOs definisjon på handelsvridende støtte.

For 2012 er omfanget av omleggingen av markedsordningene for lam og egg beregnet til å frigi hhv. 860 og 560 millioner kroner.

Norges Bondelag ønsker overgang til volummodell fra 1. juli 2013.

Forslaget som styret i Norges Bondelag støtter er utarbeidet av en arbeidsgruppe med medlemmer fra Norges Bondelaget, Småbrukerlaget og Nortura. Etter all sannsynlighet tas dette inn i jordbruksforhandlingene 2013

 

Landbrukets klimaplan vedtatt i dag

-Dette er en viktig milepæl for norske bønder, sa Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, da Landbrukets klimaplan ble vedtatt i dag.

Lars Petter Bartnes på representantskapsmøte

Ønsker forenklede forhandlinger

Etter dagens møte i representantskapet i Norges Bondelag, er målet å gjennomføre jordbruksforhandlinger i vår for å få på plass rammene for matproduksjonen framover.

I dag blir landbrukets klimaplan overlevert

Landbrukets klimaplan er oppe til vedtak i et samlet landbruk i dag, og deretter overrakt i et videomøte mellom statsrådene Bollestad og Rotevatn i regjeringskvartalet, og bondelagsleder Lars Petter Bartnes fra Trøndelag.

Kan levere mer melk

Melkekvotene for kumelk øker med fem prosentpoeng for å demme opp for usikkerhet i markedet.

Årsmøtet i Norges Bondelag er utsatt

Styret har vedtatt å utsette representantskapsmøtet og årsmøtet 9.-11. juni. Så snart situasjonen tilsier det, vil det bli vurdert en nytt tidspunkt for gjennomføring av årsmøtet i 2020.

Ny ordning kan gi mer arbeidskraft i landbruket

Regjeringa innfører en ordning som gjør det mer gunstig for permitterte å ta seg jobb i landbruket. – Løsningen kan bidra til at flere ønsker å ta seg arbeid i landbruket, sier Bartnes.

Bondelaget vil bidra til trygg forsyning av mat

- Stortinget har slått fast hvor viktig matforsyningen er for samfunnet. Vi vil samarbeide for å sikre trygg forsyning av mat i den usikre situasjonen vi er i, sier bondelagsleder Bartnes.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere