- En utsettelse gjør at bøndene får bedre tid til å områ seg, sier bondelagsleder Nils T. Bjørke, og legger til at Bondelaget er opptatt av å finne gode praktiske løsninger for hvordan oppfylle mosjonskravet.

Mosjonskravet for storfe i løsdriftsfjøs er i følge LMD utsatt til 2014. Deretter vil det være like regler for storfe i løsdrift som for storfe i båsfjøs. For noen løsdriftsfjøs kan det være en utfordring å slippe dyra på beite. Utsettelsen av kravet brukes til å finne gode løsninger for disse fjøsene. 

- Mange med løsdrift har dyrene ute på beite i sommerhalvåret allerede. Vi oppfordrer så mange som mulig til å gi dyrene mosjon og utnytte utmarksressursene i enda større grad i beitesesongen 2013, sier Bjørke.