- For å få matvaresikkerhet er det nødvendig å satse lokalt og investere i familiejordbruket. Jeg er opptatt av kvalitet, foredling av varer og mener muligheten til å bruke kooperasjoner er viktig, sier Ms Elisabeth Atangana fra Kamerun, president i den sentralafrikanske bondeorganisasjonen PROPAC og president i PanAfrican Farmers Organisation.

Hun møtte generalsekretær Per Skorge og 1.nestleder i Norges Bondelag, Berit Hundåla, under sitt Oslobesøk denne uken.

- Uansett om man er i nord eller sør er matvaresikkerhet et viktig tema. Både i Afrika og i Norge er hovedgrunnlaget for matvaresikkerhet det å satse på familiejordbruket, utnytte de lokale ressursene, og forsyne lokalt, regionalt og deretter nasjonalt marked. Så vil eksport være et supplement, sier generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag.