Herefordkyr. Foto: Mats Olsen.

Arbeidtilsynets nye regler for forurensning på arbeidsplassen
strammes inn når det gjelder ammoniakk. Fra årssikftet er øvre grense endret fra 25 ppm (parts per million) til 15 ppm i husdyrrom.
For driftsbygniner som er oppført før 2002 er det tillatt med inntil 20 ppm i en overgangsperiode som varer fram til 2024.

- Dette kan gi bedre helse både for dyr og folk, sier Inger Johanne Sikkeland i Norges Bondelag.

Bondelaget har gitt innspill i prosessen fram til innstrammingen i regelverket etter samarbeid med resten av landbruket.

- Vi har fått betydelig gjennomslag for våre innspill, slik at regelendringen blir lettere å gjennomføre. En såpass lang overgangsperiode for eldre husdyrbygg betyr mye for å ha kontroll med investeringsbehovet, sier Sikkeland.

Kontaktperson i Norges Bondelag: Inger Johanne Sikkeland.