Med Høyres politikk kan norske bønder forvente seg vesentlig mindre overføringer fra Staten. Gjentatte ganger har Høyre forsøkt å tegne et bilde hvor storparten av disse pengene likevel vil komme næringen til gode gjennom nye skatte- og avgiftslettelser. Ifølge Norges Bondelags beregninger er det - i beste fall - et upresist bilde av virkeligheten.

- Det er helt avgjørende for tilliten til politikerne at tallene som blir lagt frem er korrekte. At de da påstår ting som er åpenbart feilaktige synes vi er en lite tillitsvekkende måte å drive politikk på, sier generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge.

Vil kutte halvannen milliard

I november 2012 la Norges Bondelag en rapport som viser hvilke konsekvenser det vil få for landbruket dersom Høyre får styre landbrukspolitikken de neste fire årene. Rapporten viser dramatisk reduksjon i lønnsomheten, særlig for små og mellomstore bruk og landbruk i distriktene.

I sitt alternative statsbudsjett for 2013 ønsket partiet å kutte overføringene til landbruket med 1,5 milliarder kroner.  I perioden etter november har Høyre forsøkt å så tvil om konklusjonene i rapporten fra Bondelaget. Gjentatte ganger blir også skatteletteser dratt frem som en” kompensasjon” for kutt i overføringene.

Høyres næringspolitiske talsmann Svein Flåtten skriver i et avisinnlegg: ”Vi gir skattelettelser på rundt 800 millioner kroner som samlet vil komme landbruket til gode. (Sandefjords Blad 13.12.12)". 

Også Torbjørn Røe Isaksen gjorde et forsøk på å forsvare kuttene da han deltok i en paneldebatt på mat og landbrukskonferansen til Norsk landbrukssamvirke i midten av januar.

-  Vi legger opp til et kutt i overføringene på rundt 900 millioner kroner. 800 millioner går tilbake til landbruket i skatte- og avgiftslettelser, forklarte han.

Overdriver skatteeffekten

Det stemmer at Høyre ikke foreslår større kutt i areal og husdyrtilskuddene enn 941 millioner i sitt alternative statsbudsjett for 2013. Det Røe Isaksen imidlertid unnlater å nevne er at Høyre også ønsker å kutte investeringstilskuddet til landbruket med 576 millioner kroner. I sum utgjør dette 1,517 milliarder kroner.

Det stemmer også at Høyre legger opp til skattelettelser verdt 807 millioner kroner i sin alternative landbruksmelding (Levedyktig landbruk), men beregningene til Norges Bondelag viser at den reelle effekten dette vil få for norske bønder er betydelig overdrevet.

- Vi har beregnet andelen av de totale skattelettelsene som kommer 45.000 aktive norske bønder til gode. Det er disse bøndene som får redusert sine inntekter som følge av kutt i jordbruksavtalen.  Av skattelettene Høyre foreslår vil bare rundt halvparten av disse 800 millionene komme aktive bønder til gode, sier næringspolitisk sjef i Norges Bondelag Arild Bustnes.

Upresise anslag

I den nevnte landbruksmeldingen gir Høyre blant annet skattelette i lønnsinntekter ved å øke minstefradraget.

- Bonden er ikke lønnstaker, men selvstendig næringsdrivende. Å øke minstefradraget vil derfor ikke har noen effekt på bondens jordbruksinntekt, sier Bustnes.

En reduksjon i formueskatten på næringsformue, som Høyre også foreslår, vil ifølge utregningene til Norges Bondelag utgjøre en lettelse for aktive bønder verdt 250 millioner kroner. Høyre mener lettelsen er verdt 350 millioner kroner.

- En slik fjerning av formueskatten vil slå ut positivt for eierne av 180.000 landbrukseiendommer, men det er jo bare en fjerdel av disse som er aktive bønder.

Ingen god løsning

- Har ikke Høyre gått dypt nok inn i egne tall, eller forsøker de bevisst å pynte på brura? Jeg vet ikke hva som er verst. sier generalsekretær Per Skorge.

- Skattelette er vel og bra, men i dette tilfellet dekker ikke det på langt nær opp de kuttene de legger opp til.Netto kutt for næringa er og blir 1,1 milliarder kroner. Det kan de ikke forklare seg bort fra.

Generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge.