Nestleder i Norges Bondelag, Berit Hundåla, overrekker bondevettprisen til Utenriksminister Espen Barth Eide.
 

- Utenriksminister Espen Barth Eide har i møter med nordiske ministerkolleger, og gjennom opptredener i media forsvart den norske regjeringas planer om å gå fra kronetoll til prosenttoll på noen landbruksprodukter på en god og saklig måte, sier 1.nestleder Berit Hundåla i Norges Bondelag.

I dag overrakte hun årets Bondevettpris til utenriksministeren.

- Det er en utenriksministers viktigste jobb å ta vare på norske interesser. Uten en reel tollbeskyttelse ville det gitt svært alvorlige konsekvenser for norsk landbruk, sier utenriksminister Espen Barth Eide i forbindelsen med diplomoverrekkelsen.

Ingen i EU kan argumentere mot vårt grep, hevder Barth Eide videre.

- Vi overoppfyller intensjonen i avtaler med EU, da det er en skeiv vekst i import. Vi importerer allerede 55% av det vi spiser og det er langt mer enn vi eksporterer til EU. Land som Frankrike importerer til sammenligning kun 13 %, sier utenriksministeren.

EU og Norge har på mange måter lik landbrukspolitikk som består av subsidier og tollvern, utdyper Barth Eide.

- Rike vestlige land må ha disse virkemidlene for å kunne ha et landbruk og det er ingen ny proteksjonistisk linje vi fører, vi justerer den kun slik at den fungerer, sier Barth Eide.

Avgjørende for å øke norsk matproduksjon

- Tollendringen er avgjørende for at norske bønder skal ha mulighet til å innfri regjeringens mål om å øke matproduksjonen i Norge i takt med befolkningsøkningen, understreket 1. nestleder Berit Hundåla.

Bondevettprisen går til personer som har profilert landbruket i Norge på en positiv måte, og som samtidig er med på å bygge opp under betydningen av norsk matproduksjon og matkultur.

Blant tidligere prisvinnere av Bondevettprisen finner vi Kåre Willoch, VM-mester Olaf Tufte, og programleder Hans Olav Brenner.

Barth Eide fikk 5 års vellagret Jarlsberg som takk fra 4000 melkebønder - overrakt av Ingunn Sognnes som er styremedlem i Norges Bondelag og nestleder i Tine.

 - For å stå i debatten og forsvare norske interesser slik du har gjort, må du være en kraftkar, sa Odd Christian Stenerud da han overrakte osten Kraftkar fra Tingvollost til utenriksministeren som takk fra bønder på Vestlandet og fra alle lokalmatprodusenter.

Synne Vahl Rogn delte ut eplemost på vegne av produsenter av frukt og grønt.

Utenriksministeren fikk også pinnekjøtt på vegne av norske sauebønder, og en "Bondevenn" t-skjorte.