For å beskytte grisene mot influensasmitte bør svineprodusenter og andre som jobber med gris vaksinere seg med årets ordinære influensavaksine.  

Her finner du nærmere informasjon og råd om svineinfluensa fra Animalia og Helsestjenesten for svin.