Bondelagsleiar Nils T. Bjørke under opninga av Storfe 2013, foto: Amund Johnsrud.Storfe 2013 hadde samla langt over 700 storfeinteresserte bønder,s amstundes som publikumsdagen laurdag var godt besøkt av publikum frå heile landet som ville sjø og smak er ein viktig del av matproduksjonen i Norge.

- Ein betring av økonomien er eit helt sentral t tiltak for å kunne auke produksjonen av storfe., streka Bodnelagsleiar Nils T. Bjørke unde ropninga av Storfe 2013.

Norges Bondelag hadde ein eigen utstiling under arrangementet saman med Landkreditt og Gjensidige med fokus på verving og medlemsfordeler,

Dette skreiv Bondebladet om opninga av Storfe 2013.