Nyheter

- Feigt at Frp og H trekker seg fra tolldebatt

Hedmark Bondelag og LO vil fortsatt arrangere det planlagte debattmøtet på Aukrustsenteret torsdag kveld, selv om Høyre og Frp har valgt å trekke seg. – Oppsiktsvekkende og feigt at partiene ikke vil debattere egen politikk rundt ostetollen, sier leder Einar Myki i Hedmark Bondelag.

Bekymret for markedssituasjonen på gris

For stor produksjon av gris medfører store reguleringskostnader og redusert pris til svineprodusenten. Dette bekymrer styret i Oppland Bondelag.

Alle i Ringsaker får valgbrosjyre fra Bondelaget

Bondelagene i Ringsaker har gjort en kjempeinnsats, og har gitt ut en valgbrosjyre som lørdag 31. august kommer ut til alle innbyggere i kommunen. Ringsaker Blad fulldistribueres til alle husstander denne dagen, og inni avisa ligger brosjyren som bondelagene i Ringsaker har fått produsert.

Bringer klarhet i toll-tullet

Synnøve Finden-meieriet i Alvdal ble trukket fram som kroneksempel på betydningen av ostetoll-endringen, mens Frp forsøkte å bruke Finden som sitt sannhetsvitne i stikk motsatt retning. Torsdag 5. september samles politikere, LO og Bondelaget til debatt i Alvdal. Formål: Nå skal sannheten om tollen fram.

Slipp til de som vil og la de forme sin egen landbruksbedrift

Rekrutteringsproblemene kan delvis løses ved å motivere den eldre generasjonen til å gi seg tidligere, mente flere styremedlemmer fra Oppland og Sogn og Fjordane. I dag og i morgen er fylkesstyrene i disse to fylkene samlet til felles styremøte i Lom.

Vellykka Åpen gard-arrangement i Alvdal

Overveldende mange la veien til Langodden søndag 25. august. På det storslåtte området med gardstun og campingplass ved Glåmas bredd strålte unger og vaksne om kapp med sola.

Setter skapet på plass om ostetoll

Einar Myki, leder i Hedmark Bondelag, setter skapet på plass om blant annet ostetoll og politikk på borgerlig side i denne appellen som han holdt på Fellesforbundets 25-årsjubileum på Tynset 26. august.

200 000 daa i Hedmark er ennå ikke sådd, og mye areal har fått store skader

I dag er landbruksministeren på rundtur i Hedmark og Oppland for å se på konsekvensene av de store nedbørsmengdene som vi har fått i mai. Bønder i Hedmark og Oppland har store utfordringer. Landbruksministeren lovde bøndene at taket på avlingsskadeordningen heves fra 2013.

Næringslivskonferanse på Hamar 24. juni 2013

LO, Sparebanken Hedmark og Hedmark Bondelag inviterer til næringslivskonferanse på Scandic Hamar mandag 24. juni. Konferansen har navnet Vær så god, det er servert! Tema: Jordbruk, næringmiddelindustri og dagligvarehandel – Hedmarks viktigste næringskjede.

Ledermøte etter jordbruksforhandlingene

I likhet med tidligere år, inviterte Oppland Bondelag til ledermøte etter jordbruksforhandlingene. De 50 møtedeltakerne fikk på møtet den 27. mai høre en engasjert Brita Skallerud orientere om årets forhandlinger og resultatet av disse.

Skal diskutere om vi trenger norsk landbruk

"Trenger vi norsk landbruk?" er tema for debatten når landbruksminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum torsdag gjester Kongsvinger

Flom og jordbruksforhandlinger

Det tradisjonelle ledermøtet etter jordbruksforhandlingene var preget av flom og forsinket våronn. Lokallagsledere fra flomrammede områder orienterte om siste dagers hendelser. Marthe Dypdalen fra Nord-Fron var nær ved å miste huset.

Flommen i Gudbrandsdalen

Flommen i Gudbrandsdalen har gjort store skader på hus, jorder og veiger. Her er bilder fra flommens herjinger blant våre medlemmer.

Flom: Still opp for hverandre

-Noen er veldig sterkt rammet, nå er det viktig at vi stiller opp for hverandre, sier Bondelagsleder Nils T. Bjørke.

Serverte solid lunsj til skoleelevene

I Tolga støtter både bondelaget og bygdekvinnelaget opp om aksjonen for sunn skolemat. Forrige uke serverte de sunn, gratis lunsj til alle elevene på Tolga skole.

Ny overgangsordning i 2013 for korntørker og vanningsanlegg

Hedmark Bondelag og Oppland Bondelag har i lengre tid jobbet med Eidsivas nye spesialtariffer. Eidsiva har etter pålegg fra NVE sagt opp de netttariffene som bøndene tidligere hadde med Eidsiva på vanningsanlegg og korntørker, men er nå villig til å gi en overgangsordning i 2013.

Ser årets trøblete våronn bli skylt bort

Det har dannet seg kjempedammer og nærmest elver på jorder mange steder i Hedmark, og for de hardest rammede kan det bli aktuelt å søke naturskadeerstatning. – Ta bilder og gjør en solid dokumentasjonsjobb, råder leder Einar Myki i Hedmark Bondelag.

Kjersti Stenseng utnevnt til Bondevenn

Leder i Oppland Arbeiderparti, Kjersti Stenseng, har ved en rekke anledninger vist seg som en sann Bondevenn, sa fylkesleder Trond Ellingsbø, da han utnevnte Stenseng til Bondevenn i forrige uke.

Endelig vilje til tetting av inntektsgap

I år var det endelig vilje til å starte en tetting av gapet mellom matprodusenter og andre grupper i samfunnet, sa Trond Ellingsbø da jordbruket og staten i går ble enige om en avtale i jordbruksforhandlingene.

- Kan være starten på noe veldig bra

Med statens løfte om en opptrappingsplan i mente, ser leder Einar Myki i Hedmark Bondelag positivt på årets jordbruksavtale. – Oppgjøret er det beste siden 1999. Endelig har vi fått gjennomslag for å begynne å tette gapet mot andre inntektsgrupper, sier Myki.

Voksenagronom

Tilbudet om å ta agronomutdanning som voksen fortsetter. Søknadsfrist er 1. juni.

Jordbruket vil forhandle

Leder Einar Myki i Hedmark Bondelag er glad for at jordbruket går i forhandlinger. – Men det er med klar forventning om at staten har noen ess i ermet, og kommer oss betydelig i møte, sier Myki.

Vil la det gro uten GMO

Søndag er den første av fire såfrøaksjoner for ei GMO-fri framtid. Tre av fire nasjonale arrangementer finner sted på Hedmarken!

Sterke stemmer for stemmeretten

Du store for et allsidig program Nes og Helgøya Bygdekvinnelag har fått til i anledning stemmerettsjubileet. Her blir det seminar, torg og kulturaften, hvor seminaret har flere foredragsholdere med landbrukstilknyting. 6. juni er datoen.

Fremmer Inn på tunet som læringsarena

22. mai holdes åpent møte på Blæstad om Inn på tunet som alternativ læringsarena.

- Et skuffende tilbud

Staten tilbyr bøndene 25.000 kroner per årsverk, mens kravet lød på 46.800 kroner. – Skuffende. Jeg hadde ventet at tilbudet skulle ligge et par hundre millioner høyere enn dette, sier leder Einar Myki i Hedmark Bondelag.

Et krevende tilbud å selge inn til matprodusentene

En skuffet fylkesleder kan konstatere at tilbudet ligger godt under det han hadde forventet. Trond Ellingsbø mener dette blir vanskelig å selge inn til medlemmene.

Etiopisk aften på Fokhol gård

I Etiopia og Malawi fører flom og tørke til store utfordringer for jordbruket. Hva kan Norge, Etiopia og Malawi ha å lære av hverandre?

Ny Bondevenn utnevnt i Oppland

Direktør i Innovasjon Norge, Oppland, Torunn Aass Taraldrud, ble i dag utnevnt til Bondevenn av fylkesleder Trond Ellingsbø.

BU-midler til utvikling og tilrettelegging

Fylkesmannen i Oppland forvalter i 2013 ca. 4 millioner kr i tilskuddsmidler til utviklings- og tilretteleggingsprosjekter med sikte på å understøtte landbruket og ny næringsvirksomhet.

Rød-grønne i Hedmark ønsker jordbruksløft

Regjeringspartienes fylkeslag i Hedmark har gitt sterk støtte til et jordbruksløft gjennom årets jordbruksoppgjør. - Et viktig signal fra disse partiene i Hedmark, sier leder i Hedmark Bondelag, Einar Myki.

Bondevenner fra Torpa og Nordre Land Bondelag

Disse ble utnevnt som bondevenner for sin positive holdning til landbruket gjennom mange år og for et betydningsfullt arbeid for landbruket i kommunen.

- Nøkternt krav fra jordbruket

Jordbrukets krav er i år på 1,97 milliarder kroner, med vekt på storfe, korn og grønt. – Viktig for Hedmark at disse kravene blir innfridd, sier leder i Hedmark Bondelag, Einar Myki.

Balansert og jordnært bondekrav

Nå har politikerne mulighet til å vise vilje til å oppfylle sine egne ambisjoner om økt matproduksjon. Jordbrukets krav er i år på 1,97 milliarder kroner.

Vesentlige endringer i reglene for tilskudd til spredning av husdyrgjødsel

Nytt Regionalt miljøprogram vedtatt 12. april medfører vesentlige endringer i tilskudd til spredning av husdyrgjødsel fra og med vekstsesongen 2013.

Trim lattermusklene før våronna

Lamminga er i gang og våronn og jordbruksforhandlinger står for tur. Men først inviteres det til trimming av lattermusklene. Fredag kveld er det bondepub både i Gausdal og på Kolbu. Der møter du henholdsvis Håkon Marius Kvæken og Morten Mo. Ingen av dem er kjent for stramt tungebånd.

Led durabelig toll-nederlag

Hedmarks toppkandidat Erik Ringnes tok i forkant av Venstres landsmøte til orde for å beholde tollendringene fra sist høst, men led durabelig nederlag på møtet.

Opplandspolitikere ble bondevenner

Den politiske ledergruppen i Oppland Fylkeskommune ble i dag utnevnt til Bondevenner. De er gode støttespiller og samarbeidspartner for Opplandslandbruket, sa Trond Ellingsbø, leder i Oppland Bondelag i forbindelse med utnevningen.

Bondevenner på Biri

Kristina Hegge som er lokallagsleder i Biri var i nærområdet igår med vennlige ord og t-skjorter. Hun var innom på dyrlegekontoret i Biri og hos Vasspumper, en lokal forretning.

Bondevenner langs verdikjeden for mat

Oppland Bondelag utnevnte onsdag fem bondevenner. De representerer ulike ledd i verdikjeden og har fra hvert sitt ståsted vist at de setter stor pris på norsk matproduksjon.

Bondevenn-kampanjen fortsetter

Lokallagene i Hedmark har vært imponerende aktive med å utnevne bondevenner. Og kampanjen fortsetter utover våren.

Søk om SMIL-midler nå!

Mandag går søknadsfristen for å søke om støtte til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) ut.

Setter pris på tollstøtte fra Venstre-Ringnes

Erik Ringnes, Hedmark Venstres førstekandidat, går imot de borgerlige partienes løfte om å fjerne tollendringen fra i fjor høst. - Det er meget bra at Ringnes som en toneangivende landbrukspolitiker i Venstre står opp mot dette. Vi oppfordrer Venstres landsmøte på det sterkeste til å følge opp saken nå til helga, sier Einar Myki.

Stor suksess med frokostutdeling

9 av 10 nordmenn sier de vil ha et landbruk av samme omfang som i dag. Støtten ble neppe mindre etter at Hedmark Bondelag delte ut 500 matpakker på Hamar stasjon og Hedmark fylkeshus tidlig onsdag morgen!

En god start på dagen

Fylkesstyret i Oppland Bondelag fikk fram smilet til morgentrøtte lillehamringer på morgenkvisten i dag. De fikk servert god-morgen yoghurt og et budskap om JA til norsk matproduksjon på tur til jobb.

Biskop Fiske er en bondevenn

Biskopen i Hamar, Solveig Fiske, er utnevnt til bondevenn av Hedmark Bondelag. Fiske er imponert over bønder som satser: - Det krever stort mot, økonomisk grunnlag og egeninnsats. Det er fascinerende å se hvordan mange greier å utvikle det de har fått i hendene, sier Fiske.

Enda flere bondevenner

Bøndene i Hedmark mangler ikke venner, og lokallagene gjør stadig en meget god jobb med å hedre bondevenner. Se de ferskeste tildelingene her.

Holder kurs om gårdsvarme

Energigården på Hadeland holder kurs biobrenselbasert gårdsanlegg 9. april.

Sanne bondevenner og en utfordring

Elverum Bondelag har utnevnt Stein Tore Andersen ved Norsk Skogmuseum som bondevenn. Nes og Helgøya Bondelag har utnevnt Ringsaker-ordfører Anita Ihle Steen. Statsråd Karl Eirik Schjøtt-Pedersen fikk også bondevenn-t-skjorte, men med den fulgte en skikkelig utfordring.

LO-sekretæren en god samarbeidspartner for Opplandslandbruket

Distriktssekretær i LO Oppland Iver Erling Støen er utnevnt til Bondevenn i Oppland.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere