Slipp de unge til tidligere

Rekruttering til næringa var et tema som raskt kom på banen når fylkesstyrene i Oppland og Sogn og Fjordane møttes til felles styremøte i Lom.

Økonomien i næringa er en utfordring, men vi må bli flinkere til å fokusere på det som er positivt. Motiver de til å danne nettverk tidlig. La de satse ut fra egne ønsker. Dagens struktur i en del produksjoner er ikke interessant for ungdommen. Og vi må huske at vi er bedriftsledere, sa Ole Ivar Åm-Sognes fra Sogn og Fjordane. Jeg har sjøl tatt noen grep på egen gard. Ved å få opp fettprosenten på mjølka, ble dekningsbidraget på mjølkeproduksjonen min bedret med mer enn det jordbruksavtalen ga meg, sa Ole Ivar.

Den eldre garde må gi seg tidligere, komme seg ut i annet arbeid og slippe til den yngre garde, sa Tormod Rognlien, leder i Oppland Bygdeungdomslag. Ole Ivar er helt enig i dette. Han fikk ta over i fjor, 29 år gammel og foreldrene er nå ansatt som avløsere. Et råd han vil gi er å sette en dato der overdragelsen skal finne sted, ikke "en eller gang i løpet av de neste åra".

Styremedlem i Oppland Bondelag, Hans Gunstad, tok agronomutdannelse før han var 20, men fikk ikke ta over garden før han var 38. Alt for seint, mener han.

 

Kristian Kjæstad fra LomBruker gardens egne ressurser

Jeg fikk ta over når jeg ville og har aldri vært i tvil om hva jeg skulle bli, sier Kristian Kjæstad. Han driver garden Kjæstad, noen kilometer sør for Lom sentrum. Her driver Kristian og Anne med mjølk, kjøtt og skog. Kristian driver som heltidsbonde og Anne jobber som revisor.

De er heldige og har all jorda rundt garden. Og de er bevisste på å ha en produksjon som gjør at de stort seg klarer seg med fôr fra eget areal. Mens jeg kjører møkk med gammel traktor og en passe stor møkktank, kjører kollegaer store traktorer og store tanker fram og tilbake langs R15. De bruker lengre tid på å kjøre møkk enn meg, sier Kristian.

Tett mellom husan

Tunet på Kjæstad er velstelt med gamle stabbur, frodige blomsterpotter og to solide og mørkebrune tømrahus. Her bor to generasjoner tett i tett, og det er ikke en selvfølge at det skal gå smertefritt.

Vi er sjølsagt ikke enige om alt, men det går stort seg greit, sier Kristian. Dette er et tema som engasjerer fylkesstyremedlemmene, og her kommer historiene tett om gode og mindre gode historier. Den gode praten er helt nødvendig for å forebygge konflikter.

Anne og Kristian har nettopp blitt foreldre, og etter mye egeninnsats i byråkratiet har Kristian fått ta del i de velferdsordningene som er framforhandlet for bønder i forbindelse med fødsel. Dette er han godt fornøyd med, men mindre fornøyd med den veiledninga han har fått på Landbrukskontoret både i denne saken og i forbindelse med gardsovertakelsen.

 

Per HillerenUtfordringer i distriktsjordbruket

Snakk opp matproduksjonen, sa Per Hilleren, leder i Sogn og Fjordane Bondelag. Utfordringer vi ser er selvsagt kroner og øre. Mangel på ferie og fritid og effektivisering som blir stordriftsulemper er også store utfordringer for distrikstjordbruket.

Videre ser han at distrikta får svekka innflytelse der makta rår. Det er få som snakker vår sak i politiske miljø, og vi får sentralisering av produksjon og tjenester. Aldri har jeg fulgt så godt med i en valgkamp, og det er få politikere som setter matproduksjon på agendaen. Skuffende, sier fylkeslederen.

I Sogn og Fjordane har vi stor nedgang i mjølkeproduksjon. Samdrifter kan øke noe, men har ikke sjanse til å demme opp for det som forsvinner av produksjon, avslutter han.