Myki mener sentrumspartiene får en nøkkelrolle i å sikre inntektsmuligheter for bønder og et landbruk over hele landet.

 

Flertallet i befolkningen ønsker økt norsk matproduksjon. Det er viktig at det nye Stortinget og en ny borgerlig regjering følger opp dette. Gode og forutsigbare rammebetingelser for bonden og næringsmiddelindustrien er en forutsetning for å øke matproduksjonen.

- Vi gratulerer Høyre, Venstre, KrF og Frp med valget. Bondelaget vil videreføre en aktiv dialog med de borgerlige partiene, for å sikre norsk landbruk mulighet til å produsere god og trygg mat i et marked med økende etterspørsel, sier leder i Hedmark Bondelag, Einar Myki.

 

Felles ambisjoner for landbruket

Bondelaget har vist at det er store forskjeller mellom partiene i landbrukspolitikken. Myki tror det blir krevende for de nye regjeringspartiene å bli enige om de gode løsningene som sikrer inntektsmuligheter og et landbruk over hele landet. Sentrum vil spille en nøkkelrolle for å få dette til.

- Vårt mål er at den nye regjeringen skal ha ambisjoner for landbruket, og at bønder og næringsmiddelindustri får solide og forutsigbare rammevilkår, sier Myki.

 

Vil fortsatt gi klar beskjed

I valgkampen har Bondelaget vært tydelige og ærlige i sine vurderinger av partienes landbrukspolitikk. Vurderingene er basert på partienes programmer og budsjettforslag.

- Det er vår oppgave som bøndenes næringsorganisasjon, understreker Myki.

- Vi vil fortsette å gi klar beskjed om hva som er god politikk for landbruket. Mange bønder rundt om i landet er svært spente på hvilken arbeidshverdag de går i møte. Det må en ny regjering ta på alvor, sier Einar Myki. 

 

Av: Guro Breck