Nyheter

Årsmøter i lokallagene

Det er igjen tid for årsmøter i lokallagene. Første årsmøte starter 16. oktober.

Rot og tull i rovdyrforvaltninga

- Rot og tull i rovdyrforvaltninga, tordner Nils T. Bjørke, leder i Norges Bondelag etter at MD har stanset ulvejakta.

Viktig arbeid gjøres i valgkomiteene nå

Valgkomiteene i lokallagene rundt om i fylket er nå i gang med sitt arbeide foran årsmøtene. I høst ønsket styret i Oppland Bondelag å tilby kurs for valgkomiteene.

Mer penger til oppfølging av rovviltforliket

I Hedmark er det store problemer med alle rovdyrene. Beitenæringa har hvert år store tap. Ludvig Bjerke Narud mener det er positivt at det bevilges mer midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak. Han mener at det er viktig at rovviltforvaltningen gjøres mer effektiv med bla å ta ut ulv før beitesesongen. Det er gitt mange skadefellinger i Hedmark denne sommeren, men svært få har ført frem.

Tollbeskyttelse bidrar til norsk matmangfold

Gjennom de internasjonale avtaler vi har forhandlet frem er det gitt et handlingsrom, og det er viktig at Norge utnytter dette handlingsrom for å opprettholde norsk matproduksjon og matberedskap. Dette vil gi muligheter for et norsk matmangfold sier nestleder i Hedmark Bondelag Eivind Mehl.

Knut Storberget understreket landbrukets betydning i trontaledebatten

I trontaledebatten i går kveld trakk Knut Storberget (Ap) frem det faktum at landbruket er viktig for den totale sysselsettingen. Tall fra Hedmark viser at ca 14 000 arbeidsplasser i Hedmark er knyttet til primærnæringene og dette utgjør årlig en verdiskaping på over 5 milliarder. Han poengterte at det politiske handlingsrommet bør utnyttes for å opprettholde bosetting, produksjon av egen mat og ivaretakelse av kulturlandskap. Dette er trygghet for arbeid og en av Arbeiderpartiets hovedsak fremover.

Hedmark Bondelag i møter med stortingsrepresentantene

Fylkesstyret i Hedmark Bondelag besøkte i går Stortinget og stortingspolitikerne for å diskutere både rovdyrpolitikk og landbrukspolitikk med de ulike partiene.

Mathallen i Oslo - En flott arena for lokale norske spesialiteter

Fylkesstyret i Hedmark Bondelag avholdt sitt styremøte Oslo den 2.oktober. I forbindelse med dette benyttet styret anledningen til å ta en titt på den nye Mathallen i Oslo. Her bugnet det av matspesialiteter. Allerede på åpningsdagen var det mye folk og muligheter for å kjøpe norske spesialiteter. Styret i Hedmark Bondelag håper at produsenter i Hedmark på sikt vil tilby mange spesialiteter fra vårt fylke i Mathallen i Maridalsveien.

Bli med på LagSTAVen fredag 26. oktober og møt Humørbonden

I år kommer Humørbonden Geir Styve til LagSTAVen med foredraget ”Bygedyrkverking”. Det er inngått samarbeid med Bondelaget og medlemmer tilbys spesialpris til arrangementet.

Vinnerne av barnehagekonkurransen i forbindelse med Bønder til torgs

I forbindelse med Bønder til torgs, ble det utlyst en konkurranse for barnehagene i Hamar, Stange og Løten. Det kom inn mange gode bidrag. Juryen var opptatt av at det skulle være med elementer med tilknytning til jordbruket, og det var i aller høyeste grad med.

Bygdeutviklingspris i Hedmark tildelt Hoel gård på Nes

Regionstyret i Hedmark vedtok i møte 29. august å tildele Hoel gård, ved Vigdis og Per Eilif Sandberg, den lokale Bygdeutviklingsprisen for 2012. Prisen er på 50 000 kroner. Vinneren går også videre til den nasjonale konkurransen om en pris på 200 000 kroner.

Fagsamling om fornyet bruk av ledige landbruksbygninger

Fylkesmannen i Hedmark og Oppland i samarbeid med Mjøsmuseet inviterer til en fagsamling om fornyet bruk av ledige landbruksbygninger 31. oktober. Samlingen er en del av prosjektet med samme navn, og ett av målene med samlingen er å undersøke om det er interesse for å etablere et nettverk for de som arbeider med og har interesse for fornyet bruk av eldre landbruksbygg i innlandsfylkene. Mye av programmet for dagen er satt av til besøk på tre garder med bygninger der fornyet bruk i aktiv landbruksvirksomhet er gjennomført eller under vurdering. Samlingen begynner og avsluttes på Peder Balke-senteret ved Kapp. Deltaking er gratis.

Beiterett i Høyesterett

I dag starter Høyesteretts behandling av anken fra Eli Dørum og Kåre Kleiva om beiterett.

Rause kvinner i landbruket

Dere har sjøl ansvar for å ta makt, men husk å være raus, sa Benja Stig Fagerland til Opplandskvinnene i helga. Resten av seminaret vitnet om at det har vi skjønt. Foredragsholderne inviterte raust til en reise i deres liv, virksomhet og vanskelige valg.

Liv og røre når bøndene inntar byen.....

Det ble liv og røre i Hamar sentrum, da" bøndene" inntok byen lørdag formiddag. Saueklipping, motorsag og swing. Traktorkjøring, fuglekassesnekring og landbrukspolitikk. Og sist, men ikke minst, det flotte utvalget av lokale landbruksprodukter!!

Bønder til torgs i Hamar

22.september kl 10.00-14.00 samles bøndene på Triangelen i Hamar. Møt de som produserer maten din, tilbyr gårdsopplevelser og lager liv på bygda. Her blir det mye som skjer. Det blir bla salg av lokale spesialiteter, konkurranser, fuglekassesnekring, tråketraktorer, dyr, grilling, dans, motorsagoppvisning og mye mer. Er du interessert i en landbruksutdannelse - møt Jønsberg vgs og Høgskolen i Hedmark, avd Blæstad. Håkon Marius Kvæken vil være speaker for dagen.

Margrete Nøkleby er ansatt som ny organisasjonssjef i Hedmark Bondelag

Hun overtar stillingen etter Ludvig Bjerke-Narud fra 1. januar 2013.

Styrking av tollvernet er en seier for norsk matproduksjon!

Importvernet er en bærebjelke for norsk jordbruk og matindustri. En styrking av importvernet innenfor gjeldende WTO-avtale, vil bidra til å sikre norsk næringsliv, matvaresikkerheten, kulturlandskapet og infrastrukturen i distrikts-Norge. Einar Myki i Hedmark Bondelag er godt fornøyd med at Regjeringa styrker tollvernet for en del jordbruksprodukter som lammekjøtt, faste oster og fileter av storfe.

Fagdag brannvern

Fredag den 9. november kl 11 – 14 arrangeres fagdag med fokus på brannvvern i Hernes i Elverum. Tema blir forebyggende brannvern, vernerunde og slokkeøvelse.

Høy verdiskaping i Opplandslandbruket

Landbruket gir grunnlag for nær 12.000 arbeidsplasser i Oppland, viser en fersk rapport om verdiskapingen i Opplandslandbruket.

Tollvern er viktig for både matproduksjonen og foredlingen i Innlandet.

En ny rapport fra Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning viser at landbruket er viktig for verdiskaping og sysselsetting i Hedmark. Selve produksjonen av mat bidrar til over 4000 årsverk. Tar en med ringvirkningene av jordbruksproduksjonen som bla foredlingsindustri, tilleggsnæringer, eksportrettet maskinindustri og offentlig sektor er det beregnet at sysselsettingseffekten er nesten 9300. For landbruket som helhet dvs jordbruk og skogbruk med ringvirkningseffekt er sysselsettingen på nesten 14 000 årsverk.

Kulturlandskapskonferanse i Lom

Ca 100 deltakere var samlet til kulturlandskapskonferanse i Lom den 4. og 5. september. Ett budskap var klart på konferansen: Uten bønder som bor og driver landbruk i kulturlandskapet, klarer vi ikke å ta vare på det.

Høgskolekurs skreddersydd for landbruket i Oppland

I høst- og vårsemesteret tilbys flere spennende modulkurs innen jordbruksfag på Blæstad; Traktorteknikk, Bonden som bedriftsleder, HMS ved bruk av landbruksmaskiner og Grashøstimngsteknikk.

Nytt fjøs på Storsteingen; - En viktig satsing for en region der landbruket står for over 20% av verdiskapingen

Torsdag formiddag ble mjølkekua loset gjennom roboten i det nye mjølkefjøset på Storsteigen VGS. - En merkedag for både skolen og hele landbruket i regionen, og som bør kunne gi Storsteigen-miljøet mange nye muligheter i årene framover, sa fylkesråd Aasa Gjestvang, som sjøl fikk med seg første mjølkinga i nyfjøset.

Tegnekonkurranse for barnehager

Lørdag 22. september kl 10.00-14.00 fylles Triangelparken (midt i gågata) i Hamar av mat, dyr, aktiviteter for barn og en matprat for voksne. Det er landbruket i Innlandet som står bak arrangementet. På arrangementet ønsker vi også en utstilling av barnehagekunst med norsk landbruk som tema. I den forbindelse utlyser vi en konkurranse for barnehagene i området rundt Hamar.

Valgkomitearbeid i lokallagene

Fylkesstyret har vedtatt å sette ekstra fokus på valgkomitearbeid i lokallagene i høst. Oppland Bondelag skal arrangere valgkomitekurs i flere regioner nå i september.

Bondelagets skattekurs

Bondelagets skattekurs holdes 16.-17. oktober. Temadagen er 15. oktober. Årest kurs holdes på Radisson Blu Resort Beitostølen.

Modulkurs innen landbruksfag - Blæstad

Høgskolen i Hedmark tilbyr ulike modulkurs innen landbruk i høst. Alle kursene er på 5 studiepoeng, starter med en samling og forutsetter at studentene jobber hjemmefra med sitt pensum. Kursene avsluttes med en hjemmeeksamen som skal sendes inn på e-post til skolen. Kursene går nesten uten overlapping, og det er mulig å ta alle fem kursene etter hverandre.

Ønsker bilder fra alle lokallag

For mye matjord bygges ned eller gror igjen. Bondelaget ønsker å dokumentere dette med bilder fra hele landet.

Kvinner i landbruket

Kvinner i landbruket har vel så mange muligheter som menn, men dere må tørre å gripe dem, sier Benja Stig Fagerland. Hun skal inspirere Opplandskvinnene senere i september, og hun kommer allerede her med noen tips.

Flommen i 2011 - hva kan vi lære?

Oppland Bondelag har fått mange tilbakemeldinger fra medlemmer og deltatt på en del møter etter flommen i Gudbrandsdalen i 2011. Erfaringene er nå samlet i en uttalelse som er sendt Norges Bondelag.

Vil du delta på torgdag i Åmot?

Åmot Bondelag og Åmot Bygdekvinnelag inviterer med dette alle som driver med mat – enten produksjon, innsamling, jakt, fiske, matlaging/servering eller baking – til å delta på en samlet torgdag den 20.oktober der det vises fram matmangfoldet og matens vei fra jord til bord i Åmot. Dette vil finne sted på kulturdagene i Åmot, som har tema lokal mat, og har fått overskriften ”Fra jord til bord”.

Landbruket er viktig for Hedmark

I følge en ny rapport om verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Hedmark betyr jordbruket og skogbruket mye for Hedmark. Det har skjedd en stor produktivitetsøkning de senere årene og verdiskapningen i jordbruket i Hedmark har økt med over 12 % fra 2005 til 2010.

Kvinner tør - makt, mot og muligheter i landbruket

Vi inviterer kvinner i Oppland til inspirasjonssamling på Gjøvik 21.-22. september. Gjennom gode foredrag, diskusjoner og sosialt lag, håper vi å få enda flere damer i landbruket til å engasjere seg for landbruket og organisasjonene.

Åpen gård på Jønsberg 26.august

Det inviteres til Åpen gård på Jønsberg på søndag den 26.august kl 10.00-14.00. Det blir et variert program for store og små. Opplev en levende gård!

Åpen gård i Trysil den 19.august 2012

Det inviteres til Åpen gård på Vestigarn, Oles og Oddheim på søndag den 19.august kl 11.00-15.00. Det blir et variert program for store og små.

Blæstaddagen 2012

Aktørene på landbrukssentret på Blæstad inviterer til fagdag 17.august kl. 09.30 - 16.00. Her møtes de ulike aktørene i landbruket; maskinleverandører, organisasjoner, rådgivning og forvaltning.

Besøk Mattorget på De nordiske jakt- og fiskedagene

I helgen samles Bondelaget, Bygdekvinnelaget, Bygdeungdomslaget, Jønsberg, Bryn gårdsmeieri og Bondens marked på Mattorget på De nordiske jakt- og fiskedagene. Her blir det aktiviteter og muligheter for å kjøpe lokale spesialiteter og titte på husdyr. På søndag kl 14.00 vil Bygdekvinnelaget kåre Innlandets vinner av Ganefart.

Vinner av Bonde-quiz....

På Mjøsmart`n, under landsstevnet i Norges Bygdeungdomslag, hadde Hedmark Bondelag stand. Der kunne publikum utfordre sine kunnskaper om landbruket i Hedmark, gjennom å delta på bonde-quiz. Vinneren er nå kåret, og den heldige vinneren ble......

Nasjonal kulturlandskapskonferanse

Fylkesmannen i Oppland er sammen med KS i Hedmark og Oppland og Regionrådet i Nord-Gudbrandsdal arrangør av den nasjonale kulturlandskapskonferansen i Lom 4.-5. september 2012. Konferansen har tittelen ” Arvesølv til begjær eller besvær?” Påmelding via Fylkesmannen i Oppland sin hjemmeside innen 20. august!

Seterlandskapskurs

I samarbeid med fylkesmennene i Oppland og Buskerud arrangerer Samarbeidsrådet for Biologisk mangfold, SABIMA, fire seterlandskapskurs for alle interesserte i august. Målet med kurset er å øke kunnskapen om artene i seterlandskapet og hvordan vi kan bidra til å bevare dem. Kurset er gratis.

Åpen Gård på Harildstadsetra på Breistulen

Søndag 29. juli arrangerte Kvikne Bondelag Åpen Gård hos Vigdis og Jakob Harildstad på Harildstadsetra på Breistulen. Været var fint med sol og god temperatur, og ca 200 personer var innom i løpet av dagen.

Dominans av hedmarkinger i NBUs styre.

Erik Krogrud fra Stavsjø ble i går på Norges Bygdeungdomslags årsmøte i Teatersalen i Brumunddal valgt til ny leder i organisasjonen. Ikke nok med at Krogrud ble ny leder, men også Gunn Jorunn Sørum fra Veldre ble valgt som bygdepolitisk nestleder i organisasjonen. En utrolig sterk representasjon fra Hedmark - det viser noe om hvor godt organisasjonen arbeider og rekrutterer tillitsvalgte gjennom Hedmark Bygdeungdomslag.

Seterlandet

Beitedyr og budeier er for lengst på plass i fjellheimen i Nord-Østerdal og Rørostraktene, og kommende helg braker det løs på flere av setervangene som har satset på turismetilbud!

NBU`s landsstevne på Nes.....

Nå er det ikke mange dagene før det braker løs på Nes. I går var Landsstevnemagasinet, innlegg i Hamar Arbeiderblad. Her kan en lese om aktiviteter og underholdning, for hele familien.

Jeg er overrasket over hva naturbruk egentlig er

Nå er 1. inntaket klart for videregående skole til høsten. Gjennom prosjektet RULL sammen med Oppland Fylkeskommune jobber vi for at flere skal søke seg inn på naturbruksutdanning.

Manglende oppfølging av rovviltforliket gjør sauebøndene frustrerte og fortvilet.

Rovviltkontakt i Oppland Bondelag og sauebonde på Lesja, Bjørn Magnus Tordhol, er fortvilet over den manglende oppfølginga av Stortingets rovviltforlik.

Grunneier ansvarlig for andres forurensende virksomhet

Høyesterett har avvist Amund Grindalens anke vedrørende grunneiers ansvar for andres forurensende virksomhet. Dermed blir lagmannsrettens dom stående, og Grindalen må betale deler av kostnadene med å rydde opp etter den forurensing som impregneringsvirksomheten ved Elverum og Hedmark Treimpregnering hadde medført. Oppryddingskostnadene beløp seg totalt til 15 millioner kroner.

Blæstaddag 17. august

Den 17. august inviteres alle til Blæstad landbrukssenter. Her blir det en dag full av aktiviteter, både faglige og praktiske. Foredrag, feltvandring og visninger/demonstrasjoner står på programmet.

Agroingeniør - etter endt fagskoleutdanning innen landbruk

Landbruket trenger yrkesrettet utdanning over videregående skoles nivå., sier leder Trond Ellingsbø. Han mener derfor det er positivt at Fagskolen Innlandet og Hvam videregående skole utvikler fagskole innen driftsledelse og planteproduksjon.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere