I Norge har vi helt andre naturgitte forhold enn våre konkurrenter i andre land. I tillegg har vi et høyt kostnadsnivå. Derfor er tollbeskyttelsen en viktig bærebjelke for det norske landbruket. Melkeproduksjonen utgjør 33 % av verdiskapingen og 32 % av sysselsettingen i jordbruket i Hedmark.   Produksjon av lam og geitemelk utgjør 7 % av verdiskapingen og 16 % av sysselsettingen i jordbruket i Hedmark.   I tillegg er næringsmiddelindustrien i Hedmark avhengig av norsk vare.  Det er derfor viktig for både næringsmiddelindustrien og primærprodusenter at den norske produksjonen gis tilstrekkelig beskyttelse.  

Mer om toll kan du lese på Norges Bondelags nettsider.