Per Eiliv og Vigdis Sandberg har vunnet bygdeutviklingsprisen i Hedmark 2012. Foto: Ole Ch. Thomassen

- Vigdis og Per Eilif Sandberg har vist genuin interesse for å skape et kvalitetsprodukt, sier direktør Kristin Malonæs i Innovasjon Norge i Hedmark.

 Virksomheten på Hoel gård hviler på fire økonomiske bein; slaktekylling, korn, poteter og reiseliv. Blant disse er nå reiselivet blitt den største. Stegvis utvikling har gjort Hoel gård til et unikt sted både for kurs og konferanse og for større selskaper - slagordet er "herskaplig men jordnært". I vurderingen fra regionstyret i Hedmark har sysselsetting og økonomisk resultat vært viktig faktorer. Les mer om bygdeutviklingsprisen i Hedmark for 2012 her.

De nominerte har blitt  vurdert  etter følgende kriterier:

  • Økonomisk resultat
  • Sysselsetting,særlig for kvinner og ungdom
  • Sosial og miljømessig berekraft, herunder utnytting av lokale ressurser, fortrinn og ringvirkninger i lokalsamfunnet

Bedriften eller personene som nomineres må ha basis i bygdenes eller landbrukets ressurser.

Tidligere har Hedmark vunnet den nasjonale bygdeutviklingsprisen i 2009 og 2008:

  • 2009 Edel Design, Hedmark.
    Nytt, norsk klesmerke basert på rene naturmaterialer som designes og produseres i Norge.
  • 2008 Rustadstuen, Løten.
    "Inn på tunet"-verksemd i samarbeid med skule, barnevern og NAV.

Hedmark Bondelag gratulerer Vigdis og Per Eilif Sandberg med bygdeutviklingsprisen for Hedmark.