LO og Bondelaget har mange felles interesser og utfordringer, sa Trond Ellingsbø under sitt innlegg på LOs fylkeskonferanse. Når vi ser en del meningsmålinger og hører meningsdannere få fritt spillerom i media, kan vi spørre oss om det er meningen å produsere noe som helst her i landet. Vi kan jo få tak i både varer og tjenester mye billigere i andre land.

Import og tollvern er god næringspolitikk, og helt nødvendig skal vi kunne drive produksjon og videreforedling av mat her i landet. I Oppland sysselsettes omtrent 12.000 i landbruk og landbruksbasert virksomhet.

Tre karer med felles interesser og utfordringer; fv. Størk Hansen og Iver Erling Støen i LO og Trond Ellingsbø.

LOs Iver Erling Støen pekte på det gode samarbeidet LO og Bondelaget har hatt gjennom arbeidet med tollvernet. Det viser at når vi står sammen kommer vi lenger. Næringslivet og distriktene har alt å tjene på en slik type samarbeid, og vi håper dette kan fortsette, sa han. Dette støttet Trond Ellingsbø fullt ut. Størk Hansen mente den raseringa vi ser i landbruket vil få store konsekvenser om 20 år. Er myndighetene villige til å ta det ansvaret?

Vi ser at myndighetene ikke ønsker å bruke noe mer budsjettmidler samtidig som økning i import gjør det vanskelig å øke prisene. For ei næring som har kostnadsøkning på insatsfaktorer, både varer og tjenester, basert på norske priser, gir dette store utfordringer. Mange gir seg i landbruket, de som nærmer seg pensjonsalderen ønsker ikke å vedlikeholde og investere pga usikkerhet rundt neste generasjons framtidsplaner. Dette er det samme som å gi full gass til avvikling av landbruksproduksjonen, sa Trond Ellingsbø. Eksempler på konsekvensene av dette er dagens mangel på storfekjøtt og lammekjøtt i fohold til etterspørsel.

Ved endring av tollsatser fra kronetoll til prosenttoll på en del kjøttvarer og oster, får vi nå en mulighet til å forhandle fram høyere pris for produkt til bøndene. Vil så kjedene benytte anledningen til å øke prisene utover kostnadsøkningen? Det er et spørsmål vi må følge godt med på, mente Trond.

Vi har i media sett og hørt om de forferdelige konsekvensene endring av tollsatser vil ha for den enkelte forbruker. Dette er direkte feilinformasjon, og det er lett å mistenke importbransjen og en del liberale politikere for å hause opp dette bevisst. For oss i Bondelaget har det vært svært vanskelig å komme på i media med korreksjoner av denne feilinformasjonen.

Eksisterende handelsavtaler sikrer mangfold av import gjennom bl.a. kvoter - nå sikrer vi også mulighet for et mangfold av norske varer. Vi har ei importkvote fri for toll på 7200 tonn ost. De dessertostene noen nå er redde for at vi skal miste, eller bli for dyr, utgjør 620 tonn, dvs under 10 % av den tollfrie kvota. Hvem er det som skriker opp om at dette får forferdelige konsekvenser for forbrukerne? spør Trond Ellingsbø.

I tillegg til det moralske ansvar vi som nasjon har for å produsere det vi kan av mat til egen befolkning, kommer vi også innom et annet etisk dilemma med tanke på import av varer, sa Trond. Den senere tid har det kommet fram forhold i den internasjonale matindustrien som ikke liker dagens lys, avsluttet han.

Her er plansjene til Tronds foredrag.

 Kontaktperson: Trond Ellingsbø, tlf 91376286.