Kursinnhold

De som melder seg på kurset vil få tilbud om å gjennomføre ei ressurskartlegging med inntil fire timer veiledning pr.prosjekt før kursstart. Deretter starter etablererkurset, som går over sju kvelder. Innholdet i kurset er nokså likt det vanlige etablererkurset som tilbys, og skal munne ut i en forretningsplan. Det spesielle er at innholdet tilpasses landbruket, og en av kurskveldene omfatter tema som er spesielt relevante for landbruket.

Den endelige fristen for påmelding og tidsplanen videre er ikke endelig fastlagt (i påvente av hva deltakerne ønsker). Vi rekner med å gjennomføre ressurskartlegginga i november, slik at kursoppstart blir før jul. Resten av kurskveldene gjennomføres tidlig på vinteren.

Klikk her for å laste ned og lese produktarket for kurset.