Les innlegget fra Knut Storberget i trontaledebatten 04.10.2012:

President,

Debatten så langt i dag har vist oss tre ting: Det er uklart hva opposisjonens samlede politikk innebærer. Det spriker. Replikkordskiftene dem imellom er illustrerende.

 Opposisjonens politikk er uklar og uutalt. Og; noen områder synes likevel klare. Valget neste år er et valg mellom retning for samfunnet vårt videre. Et område er satsingen for å opprettholde en aktiv distriktspolitikk og aktiv matproduksjon. I et møte med Hedmark Bondelag forleden ble jeg fortalt: Bare for Hedmarks del betyr primærnæringene vel 14000 arbeidsplasser. Vi snakker om årlig verdiskapning på over 5 milliarder. Vi snakker bl.a. om å opprettholde bosetting, produksjon av egen mat og ta vare på kulturlandskap. Vi snakker om trygghet for arbeid.

 Det vil derfor være et betydelig retningsvalg om Høyres og Frp s forslag til kutt overfor matprodusentene på mellom 1,6 og 5 milliarder kroner skulle realiseres. Det vil være av stor betydning for hele denne verdikjeden om man ikke er villig til innenfor internasjonale anerkjente rammer er villig til å bruke de politiske virkemidler som kan brukes også innenfor importvernet. For en svært sårbar næring som dette er, vil slike kutt som Høyre og Frp går inn for overfor jord og skog bety betydelig sanering av bruk og arbeidsplasser. Har vi råd til det?

Vi hører lite om alternativet. Befolkningen i Norge som sogner til strøk av landet hvor matproduksjon er en pillar, skyldes en forklaring; hva skal komme i stedet?

Det har vi hørt svært lite om i dag. For Arbeiderpartiet vil en fortsatt aktiv politikk overfor primærnæringene være en av hovedsakene fremover. Vi kan ikke glippe her!