Hedmark Bondelag møtte stortingsrepresentantene Gunnar Gundersen,Svein Flåtten og rådgiver Jens F. Holte fra Høyre. Det ble bla diskutert landbrukets verdiskaping i Hedmark, Høyres landbruksmelding og rovdyrpolitikken.

 

Knut Storberget (Ap) sørget for at Hedmark Bondelag fikk en fin dag på Stortinget.  Han organiserte et møte med regjeringspartiene der Tone M. Sønsterud (Ap), Olov Grøtting (Sp) og Frøydis Sund (SV) også var med. Her ble det bla diskutert verdiskaping i Hedmark, oppfølging av vedtatt landbruksmelding og rovdyrpolitikken.

Etter møtene med de ulike stortingsrepresentantene fikk Bondelaget en flott omvisning i Stortinget av Olov Grøtting.