Målet med kurs for valgkomiteene var bevisstgjøring av deres viktige rolle i organisasjonen samt å gi dem et push for å komme i gang med arbeidet i god tid før årsmøtet.

Alle valgkomitemedlemmer i lokallagene i Oppland Bondelg fikk tilbud om kurs på ulike steder rundt om i fylket. Ut fra påmeldingene ble det avholdt fire kurs; på Lesja, Vågå, Dokka og Gjøvik.

Kurset var lagt opp med en innledning og ei arbeidsøkt for valgkomiteene. Den siste delen fungerte best, naturlig nok, der det var flere med fra de enkelte valgkomiteene. I tillegg var valgkomitemedlemmer fra Bygdekvinnelaget og Bygdeungdomslaget invitert.

Noen av valgkomitemedlemmene er gamle styremedlemmer og dermed godt eller noe kjent med hvilket arbeid som gjøres i lokallaget, i fylkeslaget eller i Norges Bondelag sentralt. Andre er nye i organisasjonen. Innledningen ga en kort innføring i nettopp hva som er viktig for organisasjonens tre ledd, og hva som er viktig å tenke på i rekrutteringsarbeidet til styrekabalen.

Nettopp målet med valgkomitekursene ble framhevet som hva deltakerne mente de hadde fått med seg i løpet av kvelden. De fikk et push for å komme i gang med arbeidet, og de ble gjennom diskusjoner bevisstgjort hvilken viktig rolle de har. Hva er viktig å få med av kunnskap og kompetanse i et lokallagsstyre og hvordan går vi fram når vi spør folk ga nok noen og enhver en liten tankevekker.

Kontakt med sittende styret for å høre hvordan de jobber, hvordan styret fungerer og hvem som er på valg er helt nødvendig for å komme godt i gang med jobben, og for å vite hva slags jobb de faktisk har framfor seg. Alt for mange tar noen telefoner siste kveld før årsmøtet, og da er det for seint å kunne gjøre en god jobb for lokallaget. Dette pushet trengte vi, sa en av deltakerne under kurskvelden på Dokka.

Dette er et kursopplegg som holdes av de ansatte på fylkeskontoret. Styret ønsker å videreføre dette til senere år, gjerne kurs på omgang i fylket slik at alle lokallagene får et lokalt tilbud omtrent hvert tredje år.

Valgkomitemedlemmer fra henholdsvis Nordre Land og Torpa Bondelag i gang med arbeidet under kurskvelden på Dokka.