Foto (fra invitasjonen): Lars Gangås/SNO

Kurset i Løten finner sted mandag 18. november i skytterhuset til Løiten JFF.

NJFF, FKT-prosjektet og SNO arrangerer står sammen om å arrangere totalt fire motivasjonskvelder for jervejakt på utvalgte steder i Hedmark og Oppland. FKT-prosjektet er et samarbeid mellom Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag om forebygging og konfliktdempende tiltak i rovviltområder (FKT).

Områdene hvor jervekursene finner sted er valgt ut på bakgrunn av tapshistorikk, jervebestand, jaktresultat og samtaler med/ønsker fra jegere og beitenæring, opplyser prosjektleder Øivind Løken.

Kurskveldene er gratis og åpne for alle.

Her følger invitasjon og program for møtene:

Hvordan bruke lokalkunnskapen til effektiv lisensjakt på jerv?

Mandag 18.11.13 kl.18-22

Sted: Skytterhuset til Løiten JFF, Løten

Tirsdag 19.11.13 kl. 18-22

Sted: Auditoriet, Øystre Slidre ungdomsskole

Onsdag 20.11.13 kl. 18-22

Sted: Lesja kommunehus, Lesja

Torsdag 21.11.13 kl. 18-22

Sted: Skaret, fylkeskontoret til NJFF-Møre og Romsdal, Fræna

Kursene er gratis! Enkel bevertning.

Program:

- Jervens biologi og atferd

- Spor og sportegn

- Forvaltning og lovverk

- Bestandsstatus, registrering og rapportering

- Jakt på jerv

o Bruk av bås

o Åtejakt

o Jakt med hund

o Lagsjakt eller ensom jakt?

Bakgrunn:

Statistikken over utbetalt erstatning for sau drept av fredet rovvilt viser at jerven er det rovdyret som tar mest sau. Myndighetene legger opp til at jakt utført av vanlige jegere ved lisensfelling skal være hovedvirkemidlet i forvaltningen av jervebestanden. Kunnskapen om jerv- og jervejakt har begynt å komme tilbake i takt med økningen i jervebestanden, men mange ekstraordinære uttak utført av SNO i de siste årene og bestander godt over vedtatte bestandsmål viser at man ligger litt etter med jakteffektiviteten.

Dette er både jegere og beitenæringen interessert i å endre på!

Derfor har vi gått sammen, både beitenæringen gjennom FKT-prosjektet, Norges Jeger- og Fiskerforbund og Jakt- og Fiskesenteret, og vi inviterer til kurskvelder om jervejakt hvor vi håper å inspirere flere til å prøve seg på denne spennende viltarten!

Kom og få gode tips og råd fra erfarne jervejegere!