I for var det 63søkere til 25 plasser og året før 52 søkere til 41 plasser. Det er med andre ord et populært tilbud. Oppland Bondelag er glad for at Oppland Fylkeskommune fortsetter tilbudet.

Deltidsstudiet går over to år og kan være et tilbud for deg

  • som har overtatt, eller skal overta gård/landbrukseiendom
  • som arbeider i landbruksnæringen
  • som har interesse for fagfelt innen landbruksnæringen og som ønsker mer formell kompetanse


Her er mer om studiet og opptaksvilkår.