Arrangørene stusser ved reaksjonen fra Frp og Høyre, som de synes er beklagelig.

Frp og Høyre sendte onsdag morgen ut en pressemelding der de fortalte at de ville trekke seg fra arrangementet, angivelig fordi Venstre og KrF ikke var invitert til å sitte i panelet.

- Vi har hele tida vært åpne rundt hvilke partier som er invitert. Derfor stusser vi ved at denne reaksjonen kommer nå, sier Einar Myki, leder i Hedmark Bondelag og Odd Erik Kokkin, distriktssekretær i LO.

Myki synes det bærer preg av unnfallenhet og feighet at Høyre og Frp nå har valgt å trekke seg.

- Vi merker oss at Frp og Høyre ikke ønsker fokus på sin politikk innenfor disse temaene nå i innspurten før valget. De har tydeligvis forstått at velgerne gjennomskuer at deres politikk rundt toll og jordbruk ikke henger i hop, sier Myki.

Han mener man må kunne forvente at de som står for et regjeringsalternativ stiller til debatt.

- Høyre og Frp ønsker endringer gjennom sin politikk, og da må de også være ute og debattere og tåle motforestillinger, sier Myki.

Myki understreker at det er oppsiktsvekkende å trekke seg fra et arrangement like før det skal gå av stabelen.

- Det er helt vanlig å arrangere dueller og debatter med et utvalg av politikere i stedet for fullt panel. Det er bare å se bakover i tid til tidligere valgkamper, og til debattene som foregår på nasjonalt plan. Det er en merkverdighet å forvente at alle partier skal delta på hvert eneste arrangement, sier Myki.

Frp, Høyre, Sp, Ap og SV var invitert og hadde takket ja til å sitte i panelet.

- Vi har erfaring med at det blir ulik debatt når det er fullt panel og når vi har et mer spisset panel. Vi har arrangert debatter med begge varianter. Med fullt panel blir diskusjonen lett mer fragmentert. Denne gangen ønsket vi å gå mer i dybden rundt temaene, og mente at det var riktig å spisse med disse partiene, sier Myki.

Han minner om at det var Frp som var utgangspunkt for debatten, etter Tor Andre Johnsens utspill rundt Synnøve Finden og toll i sommer.

- Vi har altså valgt å konsentrere oss om de partiene som nå er representert på Stortinget fra Hedmark. Et annet alternativ kunne vært å invitere samtlige som stiller liste, altså 14 partier, eller samtlige partier som er/ligger an til å bli representert på tinget, men det ville altså gitt en helt annen debatt, sier Myki.

Både Hedmark Bondelag og LO stusser ved formuleringen om at Høyre og Frp skulle være ”del av en debatt hvor agendaen tydeligvis kun er å bruke H og FrP som skyteskiver eller huggestabber”, slik Gunnar Gundersen og Tor Andre Johnsen formulerte det.

- Politikere som går rundt og oppfatter seg selv som hoggestabber, må få problemer med å drive sitt virke. Hensikten med politisk debatt er å få fram klare standpunkter og god informasjon. Når de framstiller det slik, kan en lure på om de er trygge på å stå fram for sin egen politikk, sier Odd Erik Kokkin og Einar Myki.

De minner om hvor viktig jordbruket og næringsmiddelindustrien er for Hedmark.

- Samlet står denne næringskjeden for nær 9300 arbeidsplasser i fylket vårt. Skal vi importere gulosten i stedet for å produsere den sjøl, glipper en stor del av disse arbeidsplassene. Derfor er vårt arrangement i morgen særdeles viktig, sier Kokkin og Myki.

Les mer om bakgrunnen for arrangementet her.

Les omtale i HA Østlendingen og Alvdal midt i væla.

 

Av: Guro Breck