Landbruksminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum har vært hard forkjemper for ostetollen gjennom hele valgkampen. Frps listetopp Tor Andre Johnsen, som i likhet med øvrige listetopper ble utnevnt til bondevenn på Hedmark Bondelags årsmøte i år, har hevdet at ostetollen skal fjernes, og at Synnøve Finden ikke vil merke noe til det.

 

Debatten finner sted på Aukrustsenteret fra kl 19-21 torsdag 5. september.

Tema: Toll og mat. Produksjon og foredling henger sammen.

Arrangører: Hedmark Bondelag og LO i Hedmark.

Innledere:
Nils T. Bjørke, leder i Norges Bondelag
Jan Egil Pedersen, leder i LO-forbundet NNN 

Debattanter:
Landbruksminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum, Sp
Tor Andre Johnsen, Frp
Bersvend Salbu, SV
Knut Storberget, Ap
Rangdi Wetterhus Krogstad, H

Møteleder: Jørund Hassel, distriktssjef i LO Stat.

Tidligere på dagen er landbruksminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum på besøk på Synnøve Finden-meieriet i Alvdal, der han får omvisning av ledelsen, og samtidig et møte med finansdirektør Lars Tretteteig i eierselskapet Scandza. Det er Tretteteig som har uttalt seg på Synnøve Findens vegne når ostetolldebatten nå har rast på sensommeren.

Bakgrunnen for debatten er som følger:

Tollen for enkelte typer ost og storfekjøtt, samt lam, ble endret i fjor høst. For ost gjelder ikketollendringen myke utenlandske oster som Roquefort, Gorgonzola, Camembert og Brie, og heller ikke kjente harde oster som Parmesan og Gruyère.

Endringen gjelder faste og halvfaste oster, som det er enorm norsk produksjon av, blant annet Norvegia, Jarlsberg og Synnøve gulost. 40 prosent av melka som norske bønder produserer, går til denne type osteproduksjon.

Når det gjelder ostetollen, var LO blant dem som dyttet på, etter at Coop ifølge LO-forbundet NNN hadde begynt å importere gulost til sine egne merkevarer fra Sverige. Dette var gulost som Coop tidligere kjøpte fra Synnøve Finden. Etter innføringen av den nye tollen, gikk Coop tilbake til Synnøve Finden som leverandør.

Dette kom fram på konferansen som Hedmark Bondelag, LO og Sparebanken Hedmark arrangerte i juni.
Se nyhetsartikkel etter konferansen her.

I august blusset ostetolldebatten opp igjen, med utgangspunkt i Synnøve Finden.

Da var en Frp-delegasjon med førstekandidat Tor André Johnsen i spissen på visitt. Synnøve Finden-ledelsen uttalte at ostetollen primært er til for bonden, men at det også ville være en utfordring for Finden om tollen ble borte i sin helhet.

Frp trakk ut fra dette en konklusjon om at Finden kunne levd like godt uten toll på landbruksvarer.
Les Frp-utsagnene i artikkel i Alvdal midt i væla her.
Og: Les hvordan det ble fulgt opp i forhold til Frp og Synnøve Finden i Nationen her.

Mediesakene skapte bølger, også fordi Synnøve Finden først ikke gjorde noe for å ta avstand fra Frps konklusjoner.
Les i Nationen og på bondelaget.no.

Etter noen dager modererte dog finansdirektør Lars Tretteteig Findens ståsted noe.
Les intervju i Nationen.

Arrangørene mener fortsatt at det trengs solid opplysning rundt disse spørsmålene.
Les hva NILF-forsker sier om Frps utspill på Alvdal midt i væla her.

Som leder Einar Myki i Hedmark Bondelag argumenterer:

”Ostetollen handler om å sikre avsetning av norskprodusert hvitost som Tine Norvegia og Synnøve gulost. Ca 40 % av all norsk melk brukes til dette. Ifølge NNN hadde Coop startet import av EMV gulost fra Sverige før tollen ble endret. Den osten produseres i dag av Synnøve Finden .

Kronetollen på ost er ca 27 kr, og den har stått fast siden det ble avtalt i WTO-forhandlingene i 1995. Vi vet alle at vi får mindre for 27 kr i dag enn vi gjorde da. Verdien av en kronetoll blir derfor svekket etter hvert som prisene stiger. I henhold til WTO-avtalen står vi fritt til å velge kronetoll eller prosenttoll utfra hva om gir oss best beskyttelse. Det var dette handlingsrommet regjeringen brukte. For å sikre at vi fortsatt skal ha tilgang til et rikt mangfold av spesialoster, ble ikke tollen økt på myke oster. I tillegg har Norge og EU en avtale gjennom EØS-avtalen som sikrer EU en eksportkvote til Norge på 7200 tonn uten toll. Det er ca 1,5 kg til hver og en av oss, og betydelig mer enn vi spiser av den type utenlandske oster i dag. Importstatistikken viser også at skremselspropagandaen om tomme ostedisker og rådyr ost er gjort til skamme.

Et fungerende tollvern er en forutsetning hvis landbruket skal kunne øke sine priser i takt med kostnadsveksten. Men tollvernet er like viktig for næringsmiddelindustrien som for bøndene.  Vi er to ledd i en kjede som begge er totalt avhengige av hverandre. Vi er helt avhengig av næringsmiddelindustrien for å få foredlet våre varer, og industrien er også helt avhengig av tilgang på norske råvarer. Jeg tror det er få som tror at Synnøve Finden kommer til å kjøre tankbiler med melk fra Danmark til Alvdal hvis de kan få produsert tilsvarende ost i Tyskland med østeuropeiske arbeidere på luselønn.

Frp, Høyre og Venstre har alle sagt at ostetollen skal reverseres. Dermed er de mer opptatt av svensk og dansk matproduksjon, enn av norsk!”

På denne bakgrunnen blir det altså mat og toll-debatt i Alvdal 5. september.

Møtet er åpent for alle, og det blir muligheter for spørsmål fra salen.

Hjertelig velkommen!

Fakta om ostetoll:

  • Regjeringen varslet i oktober i fjor at den ville gå over fra kronetoll til prosenttoll på enkelte typer ost og storfekjøtt, samt på lammekjøtt. Bakgrunnen var at kronebeskyttelsen var fastsatt i 1995, og med prisstigningen som har vært siden den gang, har tollbeskyttelsen på varene blitt lavere.
  • Regjeringen var i sin fulle rett til å gjøre dette, motforestillingene har snarere vært av politisk art.
  • Når det gjelder ost, var hensikten å beskytte produksjonen av norsk storkonsumost, som Norvegia, Jarlsberg og Synnøve Gulost. 40 prosent av all norsk melk går til denne produksjonen.
  • Det er en rekke unntak fra ostetollendringen. Overgangen fra kronetoll til prosenttoll gjelder kun to av 14 tollinjer. Endringen gjelder kun harde og halvharde oster. Altså er myke oster som Roquefort, Gorgonzola, Camembert og Brie unntatt. Og blant de harde og halvharde ostene er også 14 oster unntatt: Fra Italia: Parmigiano, Grana Padano, Pecorino. Fra Sveits: Appenzeller, Gruyère. Fra Frankrike: Morbier, Saint Albray, Beaufort, Comté, Le Vieux Pané, Munster. Fra Spania: Queso Manchego. Fra Danmark: Gamle Ole. Fra Sverige: Västerbotten

 

Av: Guro Breck