Fargerikt matvalg i Sør-Odal.

 

Lokallagene i Hedmark har brukt rundballene til å få fram budskapet M-A-T-V-A-L-G, en tydelig påminnelse fra Bondelaget om hva det er som står på spill ved stortingsvalget søndag/mandag.

Bondelaget mener at årets valg er et skjebnevalg med tanke på norsk matproduksjon, ikke minst fordi enkelte partier har planer om å kutte henholdsvis 5,5 milliarder (Frp) og 1,5 milliarder (H) i budsjettoverføringene til landbruket.

Vi i Norge produserer ikke engang halvparten av maten vår sjøl. Skal sjølforsyningsandelen synke, eller skal den opprettholdes slik som Stortinget tidligere har vedtatt? Skal den opprettholdes, må norsk matproduksjon økes med 20 prosent på 20 år. Befolkningen i Norge øker, derfor må matproduksjonen opp!

Bondelaget viser altså baller – rent fysisk på jordene – ved innspurten av valgkampen, og må trygt kunne sies å ha hatt baller i politiske meningsbrytninger også den siste tida:

http://www.bondelaget.no/hedmark/feigt-at-frp-og-h-trekker-seg-fra-tolldebatt-article74892-177.html

http://www.bondelaget.no/hedmark/finden-ga-stoette-til-ostetollen-article74914-177.html

http://www.bondelaget.no/hedmark/hoeyre-og-frp-har-en-daarlig-sak-article74931-177.html


Bruk stemmeretten søndag/mandag!

Godt valg!

Her vises et utvalg av rundballene fra rundt om i Hedmark, se flere på facebook her

Furnes.

Furnes.

Tynset.

Nes/Helgøya.

 

Av: Guro Breck