Bakgrunnen for innslaget var Agri Analyses undersøkelse som viser at halvparten av bøndene vil gi seg om FrPs landbrukspolitikk blir satt ut i livet. 30 % av bøndene vil legge ned med Høyres landbrukspolitikk.

FrPs førstekandidat i Oppland, Morten Ørsal Johansen, sier til NRK at "Med Fremskrittspartiets politikk vil det ikke bli dårlige rammebetingelser for bonden totalt. Det er ikke bare statlige overføringer bøndene skal leve av. Vi vil gi dem muligheten til å produsere hva de vil, hvor mye de vil, til den prisen de vil. Dessuten vil vi redusere utgifter, sier Ørsal Johansen."

Sterk støtte til landbruket i Oppland

I en undersøkelse Markedsinfo har gjort for GD, sier 90 % av opplendingene at de vil at de økonomiske rammebetingelsene for landbrukets skal være på dagens nivå eller bli bedre. Selv FrP og Høyre-velgere vil beholde eller styrke dagens betingelser. Les "Sterk støtte til landbruket"

 

Trond EllingsbøFlaut å høre Ørsal Johansens bortforklaring

Leder i Oppland Bondelag Trond Ellingsbø blir provosert når FrP prøver å framstillle det som at de vil oss så inderlig vel. De bruker dette frihetsbegrepet sitt uten å vite hva det betyr. Vi, i motsetning til dem er både i stand til, og villige til å regne på konsekvensene av deres politikk. Dette har vi prøvd å få dem til å gjøre i lang tid, men de vegrer seg. De er nok bekymret for svaret. Det virker som det ideologiske overstyrer det som er konsekvensene av den praktiske politikken, sier Ellingsbø som syntes det var direkte flaut å høre Ørsal Johansens sitt forsøk på bortforklaring i NRK Hedmark og Oppland i dag.

FrP ønsker å redusere overføringene med 6,5 mrd og reversere tollvedtaket som vi, og næringsmiddelindustrien sårt trenger for å kunne overleve. Samtidig mener de at det vil bli bedre rammebetingelser for den norske bonden. Hvordan de får dette til å henge i hop, skjønner jeg ikke, sier Trond Ellingsbø. De påstår at med større og mer rasjonelle enheter vil vi tjene mer. Hvordan kan dette skje etter en tollendring er meg en gåte.

 

Kalver på fjellbeiteKjempemessig effektivitetsutvikling

Ørsal Johansen og FrP gjør det til et kjempepoeng at så mange bruk legges ned til enhver tid. Vi i Bondelaget er slett ikke glad for dette, men det viser også at landbruket har hatt en kjempemessig effektivitetsutvikling i mange år, sier Trond. Det er vel bare olje og gass som kan vise til noe lignende. Og, legger han til: Vi produserer i et høykostland der produksjon ikke ser ut til å bety noe lenger. 

Det sies at tro kan flytte fjell, men selv om FrP har klokkeklar tro på sin egen politikk blir ikke landet vårt flatere. Og om jeg blir varm i toppen av FrPs utspill, bli heller ikke landet vårt spesielt varmere etter valget, avslutter Trond Ellingsbø.

 

Mer om AgriAnlyses undersøkelse.