Her er forsida til brosjyren. Trykk på bildet, så får du lese hele.

 

I brosjyren kommer landbrukets betydning i kommunen svært tydelig fram:

  • Landbruket (jord- og skogbruk) gir 2700 arbeidsplasser i kommunen.
  • 15 prosent av sysselsettingen i kommunen er basert på landbruk.
  • 21 prosent av samlet verdiskapning i Ringsaker har grunnlag i landbruket.

Altså vel verdt for enhver i Ringsaker å legge vekt på matproduksjon og landbruk ved partivalg i høst!

Brosjyren viser fram store næringsmiddelindustribedrifter som Tine og Grilstad, samt Strand Unikorn, som har hovedkontor og 45 arbeidsplasser i Moelv.

Den aller største næringsmiddelindustribedriften i Ringsaker er Nortura på Rudshøgda, med 500 ansatte.

Brosjyren inneholder også Norges Bondelags evaluering av partiprogrammene og informasjon om Matvalget.

Videre gir bøndene Ole Petter Bokrudstad og Olav Moslet uttrykk for sitt syn.

Brosjyren er finansiert ved en kombinasjon av sponsorstøtte og bruk av midler fra lokallagene i Ringsaker.

Hedmark Bondelag roser redaksjonen ved Lars Opsal jr og Even Byfuglien, samt Nes og Helgøya Bondelag, Furnes Bondelag, Nybygda og Nordåsen Bondelag, Veldre Bondelag, Ringsaker Bondelag, Åsmarka Bondelag og Brøttum Landbrukslag

Les hele brosjyren her.

 

Av: Guro Breck