Etter Britas innlegg var det mange som hadde spørsmål og kommentarer til årets jordbruksoppgjør. Det var enighet om at årets jordbruksavtale var et skritt i riktig retning, men at det trengs flere slike oppgjør for å styrke økonomien og sikre rekruttering og produksjon framover.

Spørsmålene og kommentarene favnet om mange områder, og det gjaldt bl.a. HMS og Landbruksrådgivinga, kornpris og økonomien for kornbøndene, jordbruksfradraget, distrikts- og strukturprofil, landbrukspensjon, grøftetilskudd og velferd. Mange tok opp problemet med økonomien og overproduksjonen i svineproduksjonen og viktigheten av å få balanse i markedet. 

Se plansjer om resultatet av årets jordbruksforhandlinger.