Landbrukets organisasjoner og tilknyttede samvirkebedrifter har stort trykk på helse, miljø og sikkerhet, og deriblant også psykisk helse i landbruket.

Bakgrunnen er åpenbar: I drift av landbrukseiendommer er en person ofte alene om ansvaret. Det kan være en tung bør å bære alene, og det øker risikoen for psykiske vanskeligheter.

Samtidig blir konsekvensene fort fryktelig store dersom denne personen får en knekk - særlig hvis det er gårdsbruk med dyrehold.

Bak mange dyretragedier ligger ofte store menneskelige tragedier; personlige problemer som ikke har blitt oppdaget av samfunnet rundt før det er for sent.

Landbruket ønsker å forebygge slike problemer, og samtidig bidra til at hjelpa kommer i tide, dersom problemet først har oppstått.

Likevel er det et viktig poeng at det ikke kun dreier seg om de "store" sakene, men at psykisk helse i landbruket også dreier seg om hvordan en best kan håndtere ensomme arbeidsdager, hvordan en skal prioritere tida i løpet av arbeidsdagene og håndtere de mangslungne oppgavene som ligger hos den høyst selvstendige næringsdrivende som bonden er.

På bakgrunn av dette lanseres nå nettstedet godtbondevett.no. Bak nettstedet står Norges Bondelag, sammen med Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbrukets HMS-tjeneste.

I Innlandet lanseres sida den 11. oktober kl 11, i samme uka som Verdensdagen for psykisk helse går av stabelen.

Lanseringen foregår i form av et åpent lunsjmøte fra kl 11-13 på Honne (Skogbrukets kursinstitutt) på Biri, der blant andre styremedlem i Norges Bondelag, Einar Frogner (bildet under), deltar.

 

Følgende blir belyst på møtet:

 

Dagens bonde må levere og prestere, men betyr det at man også skal takle alt på egen hånd når/hvis ting tårner seg opp? Hva gjør man og hva er viktig dersom en selv, en kollega eller en man kjenner opplever en krisesituasjon? Hvordan forebygge og hva kan gjøre en forskjell?

Program:

  • Psykisk helse på dagsorden i landbruket, innledning ved styremedlem i Norges Bondelag Einar Frogner og landbruksdirektør i Oppland Anders Prestegården
  • Når ens største styrke blir en svakhet, psykolog Trond Løkling om psykisk helse i landbruket
  •  Bondens fem om dagen, generalsekretær Rådet for psykisk helse Tove Gundersen om grep som kan gjøre en forskjell i hverdagen  
  •  Godtbondevett.no, Norges Bondelag om landbrukets arbeid
  • Oppsummering og mulighet for spørsmål og diskusjon

 

Møtet er åpent for alle og gratis. Det vil bli servert enkel lunsj. Av hensyn til bevertningen ber vi om påmelding til oppland@bondelaget.no innen 9. oktober. VELKOMMEN!