Du er en ivrig og engasert talsperson for landbruket og matproduksjonen i Oppland, og i resten av landet, sa Trond Ellingsbø til Kjersti Stenseng, leder i Oppland og sentralstyremedlem i Arbeiderpartiet.

Vi har sett at du har vært aktiv i arbeidet med å få en best mulig Landbruks- og matmelding. Du har talt for en høyere sjølforsyning og økte inntektsmuligheter til bøndene. Dette har du også vært klar på i arbeidet med Aps program foran høstens Stortingsvalg, sa Ellingsbø.

Du ser sammenhengen mellom behovet for økt matproduksjon og behovet for økte inntektsmuligheter til matprodusentene. Kort sagt: du er opptatt av et aktivt landbruk, noe vi setter stor pris på, sa Trond Ellingsbø før han overrekte Kjersti Stenseng diplom og t-skjorte.

 Kjersti Stenseng blir utnevnt til Bondevenn av Trond Ellingsbø.