Oppland Bondelag startet med valgkomitekurs for lokallagene i fjor. Styret ønsket å følge opp dette med kurs i enkelte regioner hvert år. I høst har vi hatt kurs for valgkomiteene i Valdres og Sør-Gudbransdalen.

Målet med kvelden er å gi valgkomiteen et bedre innblikk i hva Norges Bondelag, fylkeslaget og lokallaget jobber med, samt en bevisstgjøring på hva slags ressurser som trengs i et lokallagsstyre. Lokallagene har mange ulike oppgaver, og det er ikke mange forunt å inneha alle egenskaper som skal til. Da er det viktig å sette sammen et styre med medlemmer som kan utfylle hverandre og som kan jobbe godt i lag.

Når valgkomteen har gjort sine vurderinger og skal starte selgerjobben, er det viktig å tenke på hvordan vi spør. Den som spørres skal få den nødvendige følelsen av å være ønsket inn i nettopp dette vervet utfra egenskaper vedkommende har, ikke å være "listefyll".

Etter disse valgkomitekursene får vi tilbakemelding om at det er nyttig med bevisstgjøring av den rollen valgkomitemedlemmene har. Aller best utbytte av kvelden har selvsagt de valgkomiteer som har anledning til å møte fulltallig. Da får alle vært med på innledning og diskusjon og de kan avslutte kvelden med å jobbe med eget lokallag, og kanskje ta de første telefoner.

Valgkomiteen i Gausdal Bondelag møtte fulltallig og kom godt i gang med sitt arbeid.