Disse skal snart ut på markedet.

Større overskudd ventes i 2014

Vi har i lengre tid hatt en overproduksjon av svinekjøtt, som skyldes dels økt produksjon og dels reduksjon i forbruk bl.a. grunnet endrede matvaner. Prognosene for inneværende år viser at uten nye reguleringstiltak kan vi få et overskudd på 3.400 tonn svinekjøtt i 2013, og overskuddet kan bli enda større i 2014.

 

Trenger gode reguleringstiltak

Styret i Oppland Bondelag har ved flere anledninger uttalt bekymring for markedssituasjonen på gris. For stor produksjon av gris medfører store reguleringskostnader og redusert pris til svineprodusentene. Denne overproduksjonen gir store inntektstap for den enkelte svineprodusent, og det er avgjørende for svineprodusentenes økonomi at vi nå finner reguleringstiltak som bidrar til å få markedet i bedre balanse.

Oppland Bondelag ber Norges Bondelag om å forsere og forsterke arbeidet med å finne reguleringstiltak som gir bedre samsvar mellom produksjon og etterspørsel av svinekjøtt.

 

Her er Norturas prognose per juni 2013.

 

Kontaktperson: Trond Ellingsbø, tlf 91376286.