Saken vil bli oppdatert etterhvert som flere bilder kommer inn.

Kvikne og Skåbu er isolert og mjølkebilen kommer ikke til gards. Her tømmer Odd Kåre Berget ut 1500 liter mjølk. Foto: Mette Elisabeth Stenseng

 Augla i Sør-Fron på ville veger. Foto: Eivind Bergseth, Norsk Landbruksrådgiving Gudbrandsdalen

 Hos leder i Nord-Fron Bondelag, Marthe Dypdalen (hennes foto)

 Fotograf: Marthe Dypdalen

 Flom på Forrvoldene. Foto: Eivind Bergseth, Norsk Landbruksrådgiving Gudbrandsdalen

 Jordras i Nord-Fron bakside. Foto: Eivind Bergseth, Norsk Landbruksrådgiving Gudbrandsdalen