Landbruket har alltid vært med på Stavsmartn. Nå vil det imidlertid settes ekstra fokus på landbruket gjennom prosjektet "Det moderne landbruk på Stav". Her har faglagene gått sammen med Landbruksgruppa på Stav, naturbruksskolene og Landbrukskontoret i Lillehammerregionen.

 

Med det moderne landbruk ønsker de og vise hva dagens bonde/skogeier tar i bruk av kunnskap og teknologi for å drive sin bedrift, uavhengig av størrelse og produksjon. Det er en grunn for å investere i nye maskiner, det er en grunn for at det ligger hvite traktoregg på gardene.

Fredag åpner landbrukstunet med å ta i mot barnehager og Aurvoll skole til Fru Eik, en forestilling om fotosyntesen ved Vitensenteret Innlandet.

 

Oppland Bondelag møter unge bønder

Litt senere på dagen er unge bønder fra Lillehammer, Gausdal og Øyer invitert til "full fredagspakke". Pakka består av LagSTAVen, møte med faglagene, middag og pubkveld med Rita Eriksen.

Trond Ellingsbø møter ungdommene med innledning fra Bondelaget. I tillegg kommer leder i Oppland Bonde- og småbrukarlag Terje Holen og leder i Mjøsen Skog Marit Olive Lindstad. Det blir også anledning til å komme med innspill til kommundelplan for landbruk i regionen.