Oppland og Hedmark er to viktige fylker i forhold til landets matproduksjon, og for oss er det viktig å komme i dialog med den nye landbruksministeren, sier fylkesleder Trond Ellingsbø i Oppland Bondelag. Temakonferansen for landbruket i Innlandet samler over 200 tillitsvalgte for landbruket, og er derfor en gylden anledning til nettopp dette. Konferansen er 19.-20. november på Quality Hotel & Resort Hafjell i Øyer. 

En av programpostene for konferansen er "Etter valget - hva nå?" Her er det klart vi ønsker oss landbruksministeren, sier fylkeslederne.

Hver organisasjon starter med egne møter fra morgenen av den 19. Oppland Bondelag og Hemark Bondelag samles her til felles ledermøte. De andre medlemsorganisasjonene i Samarbeidsrådet samler også sine tillitsvalgte til egne møter. På ettermiddagen samles alle til felles temakonferanse, og denne vil fortsette dagen etter.

Anne Marthe Ølstad presenterer den drømmetillitsvalgte på temakonferansen for to år siden.

Marked og markedstilpasninger

Temakonferansen starter med fokus på marked og markedstilpasninger for den enkelte bonde:

  • Markedsreguleringer v/ Ola Hedstein, Norsk Landbrukssamvirke
  • Bondens mat v/Mari Sangnæs, Bondens Marked produsent, Brandbu
  • Salgsmekanismer/forbrukerpsykologi v/Espen Gultvedt, BAMA
  • Kontraktprodusentenes hverdag v/Ivar Skramstad, Gartnerhallen

Det blir middag og sosialt samvær utover kvelden.

Onsdag starter vi med Vitensenteret Innlandet. De satser nå å få landbruket inn i det pedagogiske opplegget på Vitensenteret gjennom prosjektet "fra helt på jordet til helt på jordet".

Hva tenker ungdommen på? May-Elin Imset fra Løten vil gi oss noen betraktninger rundt dette temaet.

Den forrige regjeringen satte ned et utvalg "Innlandsutvalget". Leder i utvalget Sverre Narvesen setter fokus på næringsliv og muligheter.

Etter valget - hva nå?

Med oss her har vi lederne i noen av landbrukets organisasjoner, blant annet Nils T. Bjørke i Norges Bondelag og Sveinung Svebestad i Norsk Landbrukssamvirke.

Fra de borgerlige partiene har vi en foreløpig avtale med Svein Flåtten i Høyre og Rigmor Andersen Eide i KrF, men endelig deltakelse vil bli klarlagt etter at de har konstituert seg. Landbrukspolitisk talsmann for  Venstre, Pål Farstad er forespurt. I tillegg kommer tidligere landbruksminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum fra Sp.

Fra eget fylke har vi fått flere sentrale personer i det landbrukspolitiske miljøet. Hanne Blåfjelldal fra Sør-Aurdal er Statssekretær for Sylvi Listhaug og Morten Ørsal Johansen fra Nordre Land er FrPs landbrukspolitiske talsmann på Stortinget. Disse er aktuelle å invitere, men vi avventer svar fra Landbruksministeren.

Ine Wigernæs, dr.scient i fysiologi og rådgiver ved Beitostølen Helsesportsenter vil avslutte konferansen.