Vi er fornøyde med årets avtale, sier fylkesleder Trond Ellingsbø.

Avtalen ble på rundt 2/3 av kravet. Sjølsagt skulle vi hatt ei avtale nærmere kravet, sier han. Men avtalen gir her et viktig signal om at Regjeringen ser behovet for å tette inntektsgapet for å sikre rekruttering og økt norsk matproduksjon.

Opptrappingsplan

Landbruks- og matministeren tok til orde for at dette er en del av en opptrappingsplan uten å love noe mer for framtida. Norges Bondelag har snakket om behovet for en opptrappingsplan lenge, og vi hadde gjerne sett at de hadde satt i gang denne planen litt tidligere i løpet av de årene de nå har sittet i Regjering. Men, det er i det minste gledelig at vi er enige om behovet for tetting av inntektsgapet, sjøl om vi ville hatt ei raskere tetting enn det Regjeringen ville, sier han.

Lite å drive politikk for

Vi har fått mye av det vi krevde på pris. Statens verktøy for å drive politikk, nemlig budsjettmidlene satt mye hardere. Når det meste gis på pris, blir det lite å hente på blant annet tiltak for struktur og velferd, sier Ellingsbø.

Selve avtalen kan du lese på Norges Bondelag sine sider, se linken Norges Bondelag.

På dette regnearket kan du regne ut hvordan avtalen vil slå ut for ditt bruk.

Bra politisk arbeid i Oppland

Dette resultatet har imidlertid ikke kommet uten beinhard jobbing rundt i alle deler av landet. Jeg vil benytte anledningen til å takke politikere i Oppland som har stått på for økt matproduksjon. Vi vet de har ei hard nøtt å knekke sentralt, men bankes det nok, kan vi kanskje håpe på at nøtta blir skjørere, og at litt mer vett og forstand siger inn, sier Trond Ellingsbø.

I tillegg har jordbrukets forhandlingsutvalg gjort en imponerende jobb. Det har vært tøffe tak, og jeg er helt trygg på at de har gjort det de kunne for å få ut det som var mulig under forhandlingene, avslutter fylkeslederen.

Kontaktperson: Trond Ellingsbø, tlf 913 76 286