Landbruksminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum og representanter fra Landbruks- og matdepartementet og Statens landbruksforvaltning gjester i dag flere gårdbrukere som har fått merke naturens herjinger.

Landbruksminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum og gårdbruker Ivar Skramstad på Kallerud i Vang ser på konsekvensene av at jorda vaskes bort i potetåkeren. Når jorda forsvinner kan vi vente problemer med kvaliteten på potetene, sier Ivar Skramstad. Han venter mye merarbeid og tapte inntekter.

Assisterende landbruksdirektør Joar Brukvangen, landbrukssjef Stein Inge Wien, gårdbruker Einar Sørby  på Lier gård i Ringsaker og fylkesleder Einar Myki i Hedmark Bondelag konstaterer at nedbøren har gjort store skader. Mye av jordet må sås opp igjen, og det er store erosjonsskader på jordet der det dyrkes såkorn.

Flommen har gjort store skader hos Leiv Baarstad på Mykleby. Her er store kornarealer oversvømt.

Åge Vidar Eriksen på Korperud gård disktertre utfordringer med spesialproduksjon. Erstaningsordningene er ikke tilpasset produsenter som driver stort hevdet han. Statsråden poengterte at  taket på avlingsskadeordningen var hevet fra 500 000 til 750 000, og vil gjelde fra 2013.  Dette vil bøte på situasjonen noe for bla mandelpotetprodusenter. I følge jordbruksavtalen skulle dette egentlig ikke gjelde før 2014.

 

Det er nå viktig at alle som har skader sørger for å få dette godt dokumentert. Ta kontakt med lansmannen for naturskadeerstatning. Dette gjelder bl a tapte innsatsfaktorer som gjødsel og såfrø, og fysiske skader på jorda. Ordningen er definert å gjelde per eiendom. Det vil si at en som har skader på flere eiendommer vil få et bunnfradrag/eiendom.

Hvis det også er fare for at det blir avlingsskade, så ta kontakt med kommunen. I forhold til evt avlingsskade kan også gårdbruker ta bilder og sende inn til landbrukskontoret med en beskrivelse av skadene. Endringen som ble vedtatt i jordbruksoppgjøret med heving av taket for utbetaling vil i følge statsråden gjelde fra vekstsesongen 2013. Ordningen gjelder per driftsenhet. Det vil si at alle eiendommer som en gårdbruker forvalter som en driftsenhet vil komme inn under en søknad.

Hedmark Bondelag poengterer at det er viktig at alle prøver å få sådd!

Her er programmet for rundreisen:

 

kl: 08.30   Ivar Skramstad, Kallerudvegen 10, 2324 Vang  
kl: 09.20   Einar Sørby, Lier gård, Bjørgedalsvegen 98, 2380 Brumunddal
kl: 11.30   Knut Bay, Sygard Forr, Forråvegen 76, 2647 Sør-Fron
kl: 12.30   Ola Listad, Øverbygdsvegen 41, 2647 Sør-Fron
kl: 14.45   Leiv Baarstad, Mykleby, 2480 Koppang
kl: 17.00   Åge Vidar Eriksen, Korperud gård, Skjærodden, 2450 Rena