Jordbruket sier ja til å forhandle. Fra venstre departementsråd Leif Forsell, Norges Bondelags Nils T. Bjørke og Norsk Bonde- og Småbrukarlags Merete Furuberg.

 

Myki sier at det er bra at begge faglagene, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, står sammen om å ønske å gå i forhandlinger. Jordbrukets forhandlingsutvalg fattet beslutningen i dag, og ga staten beskjed utpå formiddagen.

- Jeg mener det er en riktig beslutning. Jeg er glad for at det er ønske om å teste ut forhandlingsviljen til staten, sier Myki. 

Men han er tydelig på at det er en lang vei å gå under forhandlingene.

- Staten må bidra solid for at vi skal komme i mål, understreker Myki. 

Han venter at staten har et betydelig forhandlingsrom.

- Dette gjelder spesielt innen budsjettmidlene. På dette området er det virkelig et stort gap mellom jordbrukets krav og statens tilbud, sier Myki, og minner om årets sterke prioritering av storfekjøtt og korn. 

Leder Einar Myki i Hedmark Bondelag forventer at staten kommer jordbruket betydelig i møte under forhandlingene.

 

For Hedmarks del er det spesielt viktig å få tilbake frakttilskuddet på korn. 

- Dette er viktig for å gi like inntektsmuligheter for kornbøndene, uavhengig av region. I Hedmark gjelder det særlig i Glåmdalen, som ikke har kraftfôrproduksjon, men som har store kornområder, sier Myki. 

Videre venter han en heving av produksjonene svin og egg.

- Skulle statens tilbud blitt stående, ville en del av disse produksjonene gå i betydelig minus. Selvsagt skal oppgjøret differensiere og fremme produksjoner hvor det er underskudd i forhold til etterspørsel, men dette er for grovt, sier Myki. 

Forhandlingsledelsen mener i likhet med Myki at det viktigste nå blir å forhandle fram en vesentlig større pott innen budsjettmidler. 

- Statens tilbud gir et bedre utgangspunkt for forhandlinger enn i fjor, selv om det er et stort sprik mellom tilbudet fra staten og kravet vårt. Vi vurderer det likevel dit hen at statens tilbud gir grunnlag for å starte forhandlinger. Den største utfordringen er det store spriket mellom tilbudet fra staten og kravet vårt spesielt på budsjettmidler, sier leder av jordbrukets forhandlingsutvalg Nils T. Bjørke, som er leder i Norges Bondelag. 

Staten presenterte sitt tilbud tirsdag 7.mai. Dette tilbudet legger grunnlag for en inntektsvekst på 25.000 kr per årsverk i jordbruket. Til sammenligning innebar jordbrukets krav en inntektsvekst på knapt 47.000 kr per årsverk.

Forhandlingene med staten skal etter planen være avsluttet 16. mai.