Nettsida godtbondevett.no ble lansert for Hedmark og Oppland på et godt besøkt møte på Honne på Biri i dag, fredag 11. november. Bønder, ansatte i fagorganisasjoner og i apparatet rundt bonden, slik som regnskapskontorer, Mattilsyn, Arbeidstilsyn og kommunale landbrukskontorer var til stede – til sammen over 60 personer.

Nettsida er lansert av Norges Bondelag, Norges Bonde- og Småbrukarlag og Landbrukets HMS-tjeneste. Norges Bondelag fikk mye ros for å ha tatt initiativ til denne satsingen.

Nettsida skal være et praktisk oppslagsverk for bønder som sliter psykisk, og for pårørende/personer i kretsen rundt den som sliter. Her forteller flere bønder åpent om sin historie, og det er oversikt over hvor en kan søke hjelp videre.

Nettsida er ment å virke forebyggende, og samtidig bidra til økt åpenhet rundt psykisk helse.

På nettsida medvirker blant andre Einar Vatle, veterinær og spesialinspektør i Mattilsynet i Hedmark.

Styremedlem Einar Frogner i Norges Bondelag har lang erfaring som tillitsvalgt og bonde, og er overbevist om at nettsida vil være til praktisk nytte for mange.

 • Jeg vil understreke at psykisk helse er noe som angår oss alle. Vi er nok mange som har vært nærmere å tråkke nedi ei grøft enn vi sjøl tror. Alle kjenner noen som har fått føle denne typen helseproblemer på kroppen, sa Vang-bonden Frogner.

Han la vekt på at bonden på den ene sida har et særdeles meningsfylt yrke, men på den andre sida møter usedvanlig mange ulike utfordringer.

 • Bonden har i blodet at gården skal være i bedre stand for neste generasjon enn da vedkommende sjøl tok over. Samtidig møter bonden stadig ekstraordinære utfordringer, slik som årets våronn, med flom og dårlig vær. Da kommer de praktiske utfordringene: Får vi nok fôr til dyra? Hva med kornavlinga? Hvordan skal vi greie å betale regningene? sa Frogner.

Bonden er robust, og tenker vanligvis at ”det går vel helst bra”.

 • Men det gjør ikke alltid det. Og det er nettopp dette vi nå må være bevisst på. Godtbondevett.no sier noe om hvordan en kan be om hjelp og hvordan vi kan hjelpe hverandre. Vi må kort og godt bli flinkere til å snakke sammen, sa Frogner.

 

Einar Frogner, Trond Løkling og Tove Gundersen

 

Psykolog Trond Løkling har jobbet med bønder gjennom foredragsvirksomhet og i HMS-tjeneste, og støttet opp rundt mye av det som Frogner sa.

Ifølge Løkling viser forskning at bønder er mer hardføre enn andre yrkesgrupper. Men det var ikke uten grunn at Løkling ga sitt foredrag tittelen ”Når ens største styrke kan bli ens svakhet”.

 • Dette henspeiler på at bøndene har en enorm styrke i å være selvstendige, de er svært vante til å arbeide selvstendig. Men denne selvstendigheten kan få et overslag. En kan bli overselvstendig, og skal fikse alt sjøl. Det kan medføre at en unngår å be om hjelp, og dermed øker problemene, sa Løkling om bøndenes største utfordring innen psykisk helse.

Han viste til tilfeller hvor bønder i stedet for å søke hjelp begynner å skjule problemene sine, og hvor fasaden blir viktigere enn fakta.

 • Derfor mener jeg godtbondevett.no er viktig også for støtteapparatet rundt bonden. Hvis en bonde får økonomiske problemer, men kanskje ikke helt tar tak i det, kan regnskapsføreren være den første som han eller hun deler dette med, sa Løkling.

 

Og han oppfordret nettopp til å dele mer:

 • Ha faste lunsjsamlinger, opprett et rådgivende styre for gårdsdriften, snakk med andre, sa han.

Generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse lanserte det hun kalte Bondens fem om dagen:

 • Knytt bånd - invester i venner og familie
 • Vær aktiv - opplev mestring, god fysisk helse bidrar til god psykisk helse
 • Vær oppmerksom - stopp opp i hverdagen
 • Fortsett å lære
 • Gi - se andre

Hun minnet om at halvparten av oss får psykiske problemer i løpet av livet.

 • Angst og sårbarhet er en naturlig del av menneskers liv. Men når det tårner seg opp, er det viktig å ta tak og snakke om det. Jo tidligere du deler, og jo tidligere du ber om hjelp, jo raskere blir du bedre, sa Gundersen.

I tillegg til nettsida og annet informasjonsmateriell, vil Norges Bondelag spre kunnskap og åpenhet om psykisk helse gjennom møter og kurs.

 • Vi ønsker både å øke kunnskapen i bondens nettverk, og å holde kurs og møter direkte myntet på bønder, fortalte seniorrådgiver Ingrid Melkild, som har arbeidet med prosjektet i Norges Bondelag.