Nyhende frå Vestland Bondelag

Høg temperatur på AgroNordVest

Korleis sikre vekst og fornying i landbruket på Nordvestlandet? Det var eit tema som skapte engasjemnet og debatt.

Stend vgs med egen besøksgård

Hordaland Bondelag var invitert da Stend vgs åpnet "Stend Besøksgard". Skolen har både produksjonsdyr og en smådyravdeling, og i den nye besøksdelen finner du begge deler.

Årsmøte i Norddalsfjord Bondelag

15. oktober hadde Norddalsfjord Bondelag årsmøte. Her kan du lese litt frå hendinga.

Engasjerte elevar på Voss jordbruksskule

I går arrangerte Hordaland Fylkeskommune konferanse om familiejordbruket i Hordaland. Agronom-elevane frå Voss trossa flaumen og møtte opp til fagleg påfyll og lunsj med Frøydis Haugen.

Årsmøte i Eikefjord Bondelag

13. oktober hadde Eikefjord Bondelag årsmøte sitt. Her er eit kjapt referat.

Otto frå Jondal er sjef for ein dag

- Har du lyst til å leie organisasjonsarbeidet i Norges Bondelag for ein dag? Otto Galtung frå Jondal fekk jobben, og skal vere organisasjonssjef i dag.

Utfordringar for fleire i Sogn og Fjordane

Mykje vatn har det siste døgnet skapt utfordringar for mange i fylket. Spesielt hardt råka er kommunane Aurland og Lærdal.

Årsmøte i Jølster Bondelag

23.oktober hadde Jølster Bondelag årsmøte på Ålhus. Her kan du lese litt om kva som skjedde.

Årsmøte i Vossestrand Bondelag

Kari Marie Njåstad frå Tine orienterte om Mjølkeprosjektet på Voss under årsmøtet i Vossestrand Bondelag 21. oktober.

Leiarmøtet på Stord

26 lokallag sendte leiaren eller ein annan representant til leiarmøte på Stord førre veke. Leiar i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, gjesta møtet.

Dyr me traff i oktober

Me har mange flotte dyr i fylket vårt, sjå nytt biletgalleri.

Årsmøte i Gloppen Bondelag

Måndag 20.oktober hadde Gloppen Bondelag årsmøte, her er eit kort referat.

Open dag på Sogn Jord- og Hagebruksskule

1.november arrangerer Sogn Jord- og Hagebruksskule open dag. Målet er å redde Norge sin einaste økologiske landbruksskule.

Årsmøte i Naustdal Bondelag

Her kan du lese referat frå hendinga.

- Vil gjerne at flest mogeleg kjem og ser

I helga var det opne pelsdyrgardar over heile landet. Me besøkte Finn Årdal i Jølster, sjå video.

Årsmøte i Gaular Bondelag

16.10.14 hadde Gaular Bondelag årsmøte. Her er eit kort referat.

- Ei viktig sak

I framlegget til statsbudsjettet foreslår regjeringa å heve grensa for registrering i meirverdiavgiftsregisteret. Det vil få konsekvensar for mange bruk i Sogn og Fjordane.

Årsmøte i Halsnøy Bondelag

Clara Hveem tok attval som leiar då Halsnøy Bondelag arrangerte årsmøte førre veke.

Familielandbruk for solidaritet

Ærklæringen "Familielandbruk for solidaritet" er underskrevet av 8 organisasjoner, blant annet Norges Bondelag. I går var det Verdens Matvaredag, og organisasjonene aksjonerte flere steder i landet. I Bergen stilte vi med traktor, epler og væren Gunnar.

Me traff Nils T Bjørke på Sandane

I fem år var Nils T Bjørke leiar i Norges Bondelag, men kva gjer han no? Sjå video.

Hugs fristen for å søkje om rovviltskadeerstatning

1. november er fristen for å søkje erstatning for sau drept av freda rovvillt.

- Kom til Bergen

3. - 4. november er det inspirasjon- og fagsamling om sau i Bergen.

- Stas å vera nominert

Jørn Arne Vanberg kan verte årets unge bonde 2014, sjå video med 26-åringen og sambuaren her.

- Dette har eg drøymt om lenge

Bodil Fjellestad Eikrem har vore bondelagskokk dei to siste åra. No har ho laga kokebok.

Ole Gjermund Digernes fekk kulturlandskapsprisen

Bondelagsmedlem Ole Gjermund Digernes er kåra som vinnar av Kulturlandskapsprisen for sin ekstraordinære innsats for kulturlandskapet på kystgarden Digernes, Stord og Otterøy i Bømlo.

Blinkskot frå fjøset

Me har vitja ulike gardar i Sogn og Fjordane. Her er nokre av dyra me har møtt i haust.

Dramatisk for landbruksnæringa og små verksemder

For landbruket i fylket er framlegget i statsbudsjettet dramatisk fordi grensa for å vere med i momsregistret vert tredobbla.

Nye Bondevenner i Bergen

Bergen Bondelag inviterte rådgiver Gerd Lithun og politiker Oddny Irene Miljeteig til årsmøtet sitt, og kåret dem til Bondevenner.

- Overraskande resultat

Festivalen Matamål trekkjer nye folk. Det syner ein førebels analyse.

- Me treng slike møtestader

Birte Fossheim er prosjektleiar for fruktfestivalen på Leikanger. Sjå video med den blide dama her.

-Kjekt å sjå kva lokalsamfunnet har å by på

Inga Henjum Halsnes tykkjer det er kjekt å stå på stand. I helga selde ho eplesaft under fruktfestivalen på Leikanger.

Festivalmoro på Leikanger

Sjå biletgalleri frå fruktfestivalen på Leikanger i helga.

Årsmøte i Omvikdalen Bondelag

Her finn du saksliste til årsmøte i Omvikdalen Bondelag. Møtet er 21. oktober.

Kan verte årets unge bonde

Jørn Arne Vanberg frå Gloppen kommune er nominert.

Fekk besøk av Fylkesstyret

Fjaler og Hyllestad Bondelag inviterte til styrebesøk fyrste oktober.

- Dette er kjekt

Nils T Bjørke kosa seg på Matamål, sjå video.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere