Nyhende frå Vestland Bondelag

Nils T. Bjørke kjem til fylkesårsmøtet

- Det er flott at Nils kjem til fylkesårsmøtet og vi håpar å få til ein god landbrukspolitisk debatt der leiaren i Norges Bondelag og landbrukspolitisk talsperson i Venstre, Pål Farstad deltek, seier fylkesleiar Per Hilleren.

Bondelaget set jordvern på dagsorden i Førde

Førde Bondelag, i samarbeid med Sogn og Fjordane Bondelag, skipa til informasjonsmøte og synfaring i høve Førde kommune og Statens vegvesen sine planer for utbygging av handelshus, bustader og ny vegtrasse for E39

Valnemnda ferdig med sitt arbeid

- Vi har konkludert vårt arbeid med å innstille på attval av Per Hilleren som fylkesleiar for eit nytt år, seier leiar i valnemnda i Sogn og Fjordane Bondelag Margun Myrmel Øren

Bondelaget støtter medlemer

Bondelaget arbeider for at bøndene skal få best mogeleg inntekt og gode kår for å drive matproduksjon. Jordvern er eit viktig tema i dette, og fleire medlemer kontakter oss og treng hjelp i arealsaker.

Bergen Bondelag med innspel til kommunen

- Det viktigaste Bergen kommune kan vere med og gi landbruket er forutsigbarheit, sa leiar i Bergen Bondelag, Bodhild Fjelltveit, under "Innspillskonferanse for landbruk i Bergen" denne veka.

Innspill til landbruksplan i Bergen

I forbindelse med ny handlingsplan for landbruket i Bergen, inviterte Næringsbyråd Gunnar Bakke til innspillkonferanse. Landbruks og matminister Sylvi Listhaug åpnet konferansen.

Landbruksministeren på tur til Voss

I går var Landbruks og matminister Sylvi Listhaug på Hordalandsbesøk. Etter å ha opna Innspillskonferansen i Bergen, reiste ho vidare til Granvin og Voss.

Mat på bordet, dyr på jordet

Hordaland KrF sitt fylkesårsmøte vedtok denne helga resolusjonen «Mat på bordet, dyr på jordet».

Ønskjer dialog med lokale politikarar

I Kvinnheringen kan vi lese at bøndene i kommunen ønskjer tettare dialog med lokalpolitikarane.

Bondelagsfolk med kritiske spørsmål

Kvinnheringen skriv om årsmøtet i Kvinnherad Bonde- og Småbrukarlag, der Elisabeth Eide Tharaldsen (FrP) vart bombadert med spørsmål frå tillitsvalde i bondelaget.

Aktive lokallag: Sosialt og fagleg på Bondekafé

Bondepub eller Bondekafé er eit populært arrangement i lokallaga. Førre veke samla Vossestrand Bondelag og Egdetveit Bygdekvinnelag bygdefolket til kafé med quiz og sosialt samvær.

Kom med innspel til høyringa om ny jordbruksavtale

Vil oppfordre lokale bondelag, medlemmer i bondelaget og andre med basis i landbruksnæringa å kome med innspel til Sogn og Fjordane Bondelag sitt arbeid med å forme høyringsuttale framfor jordbrukstingingane 2014/15

Førebuing til jordbruksforhandlingane

I desse dagar har mange lokallaga studieringar der dei samlar seg om viktige punkt til jordbruksforhandlingane. I fjor medverka 27 lokallag til Hordaland Bondelag si uttale. Frist for innsending er 15.2.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere