Ti medlemmer møtte på årsmøte til Norddalsfjord Bondelag.  

Både årsmeldinga og rekneskapen vart godkjent.

Vidare ville dei ha Open Gard i 2015, men dersom Flora Bondelag ville det same skulle dei få ha arrangementet.

Både momsgrense og utviklinga framover vart diskutert.

Elles var det attval på leiar.