Clara fortel at det var godt frammøte og god stemning. Det kom mange unge medlemer på møtet, noko som ikkje alltid er vanleg på lokallagsårsmøte. Distriktssjefen i Landkreditt heldt eit føredrag som skapte gode diskusjonar om økonomien i landbruket framover.

Her er det nye styret. Frå venstre Anfinn Tofte, Clara Hveem, Hilde Lie, Arne Helge Ommer og Marianne Nordhus.