I samband med FN sitt Internasjonale år for Bente Getz og produktet "Budeielukt"familiejordbruk, arrangerte Hordaland fylkeskommune ein halvdagskonferanse. Tittelen var «Familiejordbruk i Hordaland, frå sjølvbergar til moderne næringsaktør».

Frøydis Haugen frå Hordaland Bondelag og Lars Fredrik Stuve frå Felleskjøpet var blant innleiarane. Tema var ulike aspekt ved famliejordbruket, som produksjonsform, internasjonale handelsavtaler og nye næringar på garden.

Bente Getz frå Osteriet i Samnanger heldt innlegg og delte ut smaksprøver. Deltakarane fekk også lukte på det nyaste produktet; Budeielukt på glass.

Elevane frå Voss jordbruksskule hadde invitert Frøydis Haugen til å ete lunsj med seg, og fekk ein prat med fylkesleiaren etter konferansen. Leiar i Osterøy Bondelag, Tonje Yddal, er ein av elevane. Det same er Otto Galtung, som i dag er sjef i Norges Bondelag, i samband med Operasjon Dagsverk.

Frøydis Haugen med elevane frå Voss