Nyhende frå Vestland Bondelag

Innsamling av landbruksplast er i gong

I samarbeid med lokale Bondelag køyrer i desse dagar firmate Otenden i Stryn kring i heile fylket for å samle inn landbruksplast på avtale hentestadar. -Det er eit viktig samarbeid som sikrar at landbruksplasten hamnar til gjennvinning.

Bøndene inviterte på kortreist lunsj

All maten var basert på norske råvarer då kommunestyret i Kvinnherad fekk gratis lunsj i går. Bondelaga, småbrukarlaget og bygdekvinnelaget i Kvinnherad sto bak lunsjinvitasjonen.

Lønsam og bærekraftig matproduksjon over heile landet

- Det smartaste Norge kan gjere er å legge til rette for at ressursane vert utnytta over heile landet for å få ein maksimal produksjon av mat, seier fylkesleiar Per Hilleren i ein kommentar til at kravet ved årets Jordbruksoppgjer er lagt fram i dag.

Velkomen til HMS-dag på Stadt

Selje- og Stadlandet Bondelag inviterer til HMS dag i Ervika laurdag den 26. april.

Grågjess spiser avlingene

De siste årene har bestanden av grågjess eksplodert. I Øygarden betyr det ødelagte avlinger for bøndene. Les artikkelen i Vestnytt, der blant annet Hans Arne Breivik, leder av Sotra og Øygarden Bondelag, uttaler seg.

Bondevener

Her er ei samling gode Bondevener.

Bondeven: Lokalmat i fokus

Ullensvang Hagebrukslag kåra Bondevenner som er opptekne av norsk og lokal mat

Bondeven: Saueklyppar og lokalmatprodusentar

Lokallaga held fram med å kåre Bondevener. I Fusa vart 5 personar kåra til Bondevener førre fredag.

Manger Bondelag sine Bondevener

Bøndene på Radøy har mange gode støttespelarar, og Manger Bondelag har hedra nokre av dei.

Bondevener på Voss

I går hadde Bondelaget nasjonal kampanjedag, der landbruket sett litt ekstra pris på støttespelarane våre. Dei tre Bondelaga på Voss gjekk saman og kåra Bondevener som gjer ein ekstra innsats for landbruket.

Team Vestra Glaset vann landbruksquiz

Modalen Bondelag arrangerte landbruksquiz på Sjøbua på Eidsland førre veke. Premien var den nye t-skjorta med "Kæ seie bonden".

Klimasmart matproduksjon

Kan vi gje forbrukaren nok smør og mjølk utan å ha palmeolje i fôret? – Svaret er ja, men årsproduksjonen per ku blir mindre, sa Ola Stene frå Felleskjøpet Agri.

Påskestemning med settepoteter og kyllinger

Kyllinger, påskeegg og poteter sto i fokus da Bergen Bondelag og Hordaland Bondelag var med på Påskemoro på Hordamuseet. Hele 774 besøkende tok turen innom for en dag full av kos og kreativitet.

Frukostmøte hos Bondevener

Sogn og Fjordane Bondelag utnemnde i dag alle dei tilsette ved Nortura si avdeling i Førde til Bondevener. -De hjelp oss med å levere kvalitetsprodukt i verdsklasse, sa fylkesleiar Per Hilleren under utdelinga.

Bondevener på Halsnøy

Halsnøy Bondelag kåra Peder Bakar og Dill AS til Bondevener.

Mattryggleik – eit politisk ansvar?

Førre veke inviterte Etne Bondelag til stormøte med tema mattryggleik. Christian Anton Smedshaug frå Agri Analyse og Nils T. Bjørke frå Norges Bondelag hadde innlegg før paneldebatten med politikarar frå Frp, H, Sp og Ap.

Møte: Klimasmart matproduksjon

Er det mogeleg å auke matproduksjonen i Noreg gjennom berekraftig bruk av norske ressursar? Ope møte 9. april kl 20 på Felleskjøpets butikk i Åsane.

Bøndene samlar seg føre jordbruksoppgjeret

-Vi håpar på avtale, men må vera førebudde på brot og aksjonar, sa leiar i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke, då han vitja Jordalen førre sundag.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere