Nyhende frå Vestland Bondelag

God jul

Me vil ynskje alle ei god jul

Blinkskot frå 2014

Her kan du sjå nokre av dyra me møtte året 2014.

Årsmøte i Eidsbotn Bondelag

Under årsmøte vart mellom anna investeringar retta mot mjølkeproduksjon teke opp.

Årsmøte i Brekke Bondelag

Her er eit kjapt referat frå hendinga.

Årsmøte i Balestrand Bondelag

På møte vart mellom anna momsgrensa diskutert.

Årsmøte i Davik/Ålfoten Bondelag

På møte diskuterte dei mellom anna framtida.

Årsmøte i Aurland Bondelag

Laget har mellom anna støtta Sogn Jord-og Hagebruksskule med 5000 kroner. Les meir frå årsmøte her.

Ny leiar i Fjaler og Hyllestad Bondelag

Ole-Ivar Åm Sognnes er vald til ny leiar i Fjaler og Hyllestad Bondelag.

Årsmøte i Luster Bondelag, Indre Hafslo Bondelag og Hafslo Bondelag

27. oktober hadde Luster Bondelag, Indre Hafslo Bondelag og Hafslo Bondelag årsmøte på Gaupnetun. Dei tre ulike laga hadde ein felles del, før dei gjekk kvar for seg.

Ny leiar i Nordre Gulen Bondelag

Jarle Nordgulen vart vald til ny leiar, les meir frå årsmøte til Nordre Gulen Bondelag her.

Inspirasjon og informasjon om Inn på tunet

Fylkesmannen inviterar til informasjonsdag om Inn på Tunet 30. januar. Hordaland Bondelag og Fagforum Inn på Tunet vil i tillegg arrangere eit informasjons- og rekrutteringsmøte i på kveldstid i februar/mars.

Bli med inn i ei verd full av spekemat og pinnekjøt

Nortura i Sogndal produserer spekemat og pinnekjøt. Sjå video her.

Årsmøte i Kjølsdalen Bondelag

Her er eit kort referat frå hendinga.

Årsmøte i Høyanger Bondelag

På møte vart mellom anna kravet om lausdrift diskutert.

Årsmøte i Loen Bondelag

På møte vart mellom anna beitekravet teke opp, her kan du lese meir frå hendinga.

Årsmøte i Veitastrond Bondelag

Laget diskuterte mellom anna beitekravet og avløysarordninga.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere