-Dyrene er sosiale Stend jobber hele tiden aktivt med å utnytte gårdsbruket til å lage gode læringsarenaer for elevene våre, sier rektor Magnus Vaktskjold. - I tillegg har vi et ønske om å åpne opp gården for omgivelsene våre.

Skolen hadde tidligere slaktegris i lokalet, men denne driften er avsluttet. Landbruket endrer seg, og flere bønder har nå Inn på Tunet som en del av driften. Ved å etablere en besøksavdeling med sosialiserte dyr, kan skolen tilby elevene opplæring i å ta i mot besøkende.

IBodhild overrekker gave tillegg kan barnehager, skoler og andre få en arena der de kan treffe og lære om både smådyr og produksjonsdyr.

Elevene har vært involvert i planlegging og i oppussing av lokalet. Besøksavdelingen har nå sau, hest, shetlandsponni, mohairgeiter, høns og kaniner.

Leder i Bergen Bondelag og medlem i fylkesstyret, Bodhild Fjelltveit, hilste fra bondelaget og overrakte en gave.

Besøksgården tar i mot grupper på opp til 15 personer tirsdag, onsdag og fredager. Elevene står for opplegget, som varer i 1,5-2 timer og koster 30 kr per barn/person. De besøkende kan være med på fôring, ridning og kos med dyra.

Elevene er fornøyde med besøksgården

Barnehage og andre gjester under åpninga

Mohairgeitene var populære

Besøksgården er åpen for barnehager

Elever med dølahesten

Barn og dyr er en flott kombinasjon!