Gunnar var et populært innslagFlere av samarbeidsorganisasjonene var samlet på Festplassen i går ettermiddag. Langegården stilte med traktor, rundballe og væren Gunnar. Latinarmerika-gruppene i Norge (LAG) hadde med bannere og lydanlegg for appell. Vi delte ut norske epler fra Hardanger og løpesedler, og snakket med de forbipasserende.

De som ville kunne skrive et budskap på rundballen og hilse på Gunnar, som var det mest populære innslaget.

Hedda Østgaard fra LAG holdt appellAksjonen rettet søkelyset mot viktigheten av å opprettholde og styrke familielandbruket over hele verden. Alle organisasjonene som har underskrevet ærklæringen ønsker et lokalt familielandbruk framfor internasjonalt industrilandbruk. Parolen lød: "Vi krever lokal mat på lokale ressurser i Norge og i Brasil!"

FN Sambandet hadde også stand, og delte ut program til Internasjonal uke i Bergen. Her var også Hordaland Bondelag og elever fra Stend vgs med og delte ut epler.

Deltagerne fra Hordaland Bondelag var enige om at det er kjekt å samarbeide med andre organisasjoner, og særlig når vi fronter en så viktig sak som familiejordbruket.

Les mer på FN-sambandet sine nettsider

Last ned ærklæringen Familielandbruk for solidaritet

Væren Gunnar er med på standen

Budskap mellom Fløyen og Ulriken

FN-Sambandet hadde egen stand, og elever fra Stend vgs hjalp til med å dele ut epler og program

Ja til norsk matproduksjon!

Sats på familielandbruket!

Budskap til Listhaug

I solidaritet med Brasils jordløse