Nyhende frå Vestland Bondelag

Ny leiar i Nordsida Bondelag

På årsmøte til Nordsida Bondelag vart det mellom anna valt ny leiar.

Ny leiar i Stongfjorden Bondelag

Under årsmøte vart Karl André Gjelsvik vald til ny leiar, les meir frå møte her.

Konsesjonslova er ute på høyring

Landbruks- og matdepartementet har kome med framlegg om å oppheve konsesjonslova. Det ynskjer ikkje Bondelaget.

- Eg tykkjer landbruk er kjekt

Fleire 10.klassingar vitja jordbruksskulen på Mo i haust. Det var ein suksess.

Årsmøte i Viksdalen Bondelag

Medlemsverving var eit av fleire tema då Viksdalen Bondelag heldt årsmøte.

Statsbudsjett med grønnere profil for landbruket

V og Krf har fått gjennomslag for endringer som gjør statsbudsjettet grønnere.

Godt nytt for gründere og småbedrifter

Bra at grensa for registrering i mva-registeret beholdes på 50 000 kroner.

Strilalam fekk BU-prisen

Strilalam frå Fjell mottok i går Bygdeutviklinngsprisen for Hordaland. Utdelinga gjekk føre seg på Entrepenørskapskonferansen i Bergen. Leiar i Hordaland Bondelag, Frøydis Haugen, er med i juryen.

Årsmøte i Vikane Bondelag

Naturskadeerstatning og mva-grensa var blant tema då Vikane Bondelag heldt årsmøte.

Mista 25 mål med morelltre

Dei mista 25 mål produksjonsareal under flaumen på Vestlandet. I dag viste fruktbøndene fram øydeleggingane til landbruksministeren.

Leiaren i Norges Bondelag kjem til Sogn saman med Landbruks- og Matministeren

Der vert det synfaring i dei flaumråka områda i Lærdal og Aurland.

Satser som bonde i Bergen

Lørdag inviterte Bergen Bondelag til åpning av familien Hauglands kombinerte grise- og sauefjøs på Laksevåg.

Årsmøte i Breim Bondelag

Her vart mellom anna traséval og kvoteordninga diskutert.

Årsmøte i Oppstryn Bondelag

Her er eit kort referat frå hendinga.

Ny bonde?

Hordaland Bondelag, Nortura og Felleskjøpet arrangerer samling for nye bønder. Tema: «Bonden, Bondelaget, Samvirket? Hvem er til for hvem?»

Tredagen 2014

18. november arrangerer Innovasjon Norge Sogn og Fjordane Tredagen 2014. Tema er "Nye offentlege trebygg i Sogn og Fjordane"

Bondelagskokken: - Dette rår eg alle til å søkje på

Bodil Eikrem Fjellestad har vore Bondelagskokk i to år. Det er ei tid ho ser attende på med glede. Sjå video med den blide kokken her.

Årsmøte i Selje og Stadtlandet Bondelag

Her er eit kjapt referat frå årsmøte til Selje og Stadtlandet Bondelag

Prata om Norsk Landbrukssamvirke i Loen

Ola Hedstein er administrerande direktør i Norsk Landbrukssamvirke. Fredag 31.oktober var det nettverkssamling for bønder inn i framtida, der ville han sende ut ein bodskap. Sjå video her.

Ny leiar i Hyen Bondelag

Elias Eimhjellen er ny leiar i Hyen Bondelag, les meir frå årsmøte her.

Årsmøte i Holmedal og Askvoll Bondelag

På møte vart mellom anna strukturutvikling og momsgrense teke opp. Her kan du lese referat frå hendinga.

Biletgalleri frå AgroNordVest

I helga var det AgroNordVest i Loen. Då sto mellom anna debattar, spørsmål, underhaldning og utdeling av pris på menyen. Her kan sjå du glimt frå hendinga.

Sogn og Fjordane Bondelag gratulerer årets matprodusentar

To familiebruk vart kåra til årets matprodusentar i Sogn og Fjordane. Janne Sundal Aardal og Kåre Aardal sitt mjølkebruk i Kjølsdalen i Eid, og Hilde og Ragnvald Søgnesand sitt geitebruk på Søgnesand i Kjøsnesfjorden, Jølster.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere